sven

Det femte kapitlet i Nordic Know-How-serien är här!

NKH Egenproducerad energi 1 1TEMs nätverk Nordic Center for Sustainable Healthcare producerar en rapportserie kallad Nordic Know-How. Syftet med rapportserien är att sprida kunskap och öka medvetenheten om olika hållbarhetslösningar som kan implementeras på sjukhus och till exempel förbättra energieffektiviteten, minska klimatpåverkan och göra sjukvården mer hållbar. 

Detta femte kapitel handlar om förnybar energiproduktion med störst fokus på sol- och vindkraft. 

Tidigare kapitel har fokuserat på lustgasrening, geoenergi, belysning och ventilation. I det femte kapitlet lyfts olika tekniker inom sol- och vindkraft fram samt exempel på lösningar som har visat sig vara framgångsrika för sjukhus och andra vårdinrättningar.   
I varje kapitel finns det några exempel på sjukhus och en kortare presentation av tillhörande lösning. 

I samband med publiceringen av rapporten så arrangerade NCSH ett webbinarium den 16 juni för att diskutera hur förnybar energiproduktion kan gynna sjukhus och andra vårdinrättningar. De exempel som togs upp i rapporten presenterades kort och sedan höll inbjudna talare med erfarenhet inom området förnybar energi intressanta presentationer. 


energimyndigheten logotypeWebbinariet kommer inom snar framtid att publiceras på NCSH YouTube-kanal, där man även kan ta del av tidigare webbinarier. 

Till YouTube-kanalen

Till Rapportserien

 

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.