sven

Nyheter

Klarar ni kraven i miljö- och arbetsmiljölagstiftningen?

Att man ska följa den lagstiftning man berörs av är en självklarhet för de flesta verksamheter, men att göra det i praktiken är inte alltid lika enkelt. I verkligheten finns det risk att medarbetarna avviker från lagstiftningen på grund av tidsbrist, okunskap, missförstånd eller helt enkelt slarv. Tyvärr kan detta ofta vara svårt att upptäcka i det dagliga arbetet.

Många företag väljer därför att bjuda in en extern expert på miljö- och/eller arbetsmiljölagstiftning för att granska arbetsplatsen. Denne kan då, med nya ögon, besöka verksamheten och titta på lagefterlevnaden i både teori och praktik. Därefter sätts en revisionsrapport samman där brister och förbättringsmöjligheter tydliggörs och man får därmed även ett kvitto på vad som fungerar bra i verksamheten, ur ett lagstiftningsperspektiv.

TEM hjälper på det sättet en stor mängd företag att årligen kontrollera sin lagefterlevnad. Genom att genomföra en sådan lagefterlevnadskontroll får man inte bara god kunskap om sin verksamhet utan förebygger även risken för lagbrott, sanktionsavgifter samt i vissa fall negativa effekter på medarbetares hälsa eller miljö.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med att kontrollera lagefterlevnaden i er verksamhet eller om ni vill ha mer information om hur vi kan anpassa en lagefterlevnadskontroll efter just era behov!


040 – 606 55 80

CSR Skåne välkomnar Solenco!

Vi är väldigt glada att få presentera Solenco som ny medlem i TEM:s nätverk CSR Skåne. Vi ser fram emot ett givande samarbete framöver!

Vilka är Solenco?
Med hållbarhet som ledstjärna är Solenco teknikkonsultbolaget som fokuserar på de långsiktigt mest flexibla och lönsamma lösningarna. Våra huvudsakliga verksamhetsområden är energi, miljö/hållbarhet, VVS samt automation inom olika typer av projekt för exempelvis kontor, sjukhus, skolor, industri, hotell och köpcentrum.

Med en bred kunskapsbas och lång erfarenhet av många olika projekt, processer och system är vi övertygade om att vi kan hitta den mest optimala lösningen för våra kunder. Vi arbetar över hela världen men kontoret finns i Malmö.

Hur arbetar ni med hållbarhet?
Vi arbetar med hållbarhet i alla våra projekt på något sätt.

Energiområdet är ett område där vi verkligen kan göra skillnad med vår kunskap inom energieffektivisering och systemoptimering. Vi arbetar med bl.a. industrikunder över hela världen och där finns stora möjligheter att göra förändringar som ger stora hållbarhetsvinster.

Området för miljö och hållbarhet är väldigt brett och här arbetar vi dels med hållbarhetsrådgivning/redovisning men till största delen miljö/hållbarhetscertifiering av nybyggnation samt befintliga byggnader. Vi arbetar med både nationella och internationella system så som BREEAM, BREEAM in-use, LEED, Miljöbyggnad, WELL, Fitwel och Svanen. Genom att arbeta med tredjeparts certifiering så görs många val mer hållbara och kunskap sprids naturligt i fastighetsbranschen.
Inom VVS- och automation inkluderas hållbarhetstänk dels efter vad kunderna ha för krav men också genom att de lösningar vi föreslår är framtagna utifrån vad som är det bästa vi kan erbjuda.


Varför har ni valt att gå med i CSR Skåne?
Vi vill gärna var en del av CSR Skåne för att nätverka och kanske kunna bidra med kunskap/information inom våra områden men också få ta del av andras erfarenheter och kunskap inom detta breda område.

CSR Skåne är ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk och samlar närmare 100 aktörer som vill utvecklas inom CSR, byta erfarenheter och skapa affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet. 
Du kan läsa mer om CSR Skåne här >>

CSR Skåne på Malmöfestivalen


För tredje året i rad anordnade vi ett hållbarhetsevent på Malmöfestivalen tillsammans med Scandic. Det är en uppskattade tradition bland så väl nätverksmedlemmar som förbipasserande festivalbesökare. Årets tema var Matens roll i en hållbar framtid.

Till att börja med berättade Linnea Turnstedt, ansvarig för CSR Skåne, kort om hur maten påverkar vår miljö och vårt klimat – hela vägen från jorden till bordet. Att veta vad som faktiskt är hållbart är inte så lätt och många gånger blir det en fråga om vilka frågor vi som konsumenter prioriterar, så som klimatet, biologisk mångfald, djurhållning m.m. Men genom att öka kunskaperna kring de livsmedel vi köper, och hur de på bästa sätt förvaras och tas tillvara, kan vi åstadkomma stora förbättringar avseende vår mats hållbarhetsprestanda. Läs mer om CSR Skåne här >>

Därefter välkomnades Darek Krupa, Food & Beverage Manager på Scandic Star, och Anna Boudire, Hotelldirektör på Scandic S:t Jörgen, fram på scen. De berättade och Scandics resa för att skapa en mer hållbar matservering. Resan tog avstamp 2001 när de valde att krav-certifiera sina frukostar. Sedan dess har de arbetat aktivt för att minska sin påverkan genom beslut som: att bara servera svensk kyckling, köpa in mindre tallrikar för att minska matsvinn, sälja överbliven mat, ta bort sugrör med mera. Koncernens köpkraft är så stor att när Scandic beslutade att endast köpa in ekologisk mjölk tog den slut överallt efter två veckor! Genom att aktivt arbeta för mer hållbara inköp kan de därför påverka hela marknaden till det bättre. Här kan du läsa mer om Scandics hållbarhetsarbete >>

Erik Andersson, medgrundare till Restaurang Spill, höll därför en givande presentation med fokus på matsvinn. När Erik såg hur mycket ätbar mat som kasserades av producenter och grossister förstod han att något måste göras. Erik och hans fru, Ellinor, startade därför en restaurang som köper in dessa livsmedel och skapar fantastiska lunchrätter och catering av dem. De får dagligen listor från leverantörer på mat som ska slängas på grund av utseende eller att dem nått bäst före-datumet och utifrån det komponeras nästa meny. Ett innovativt (och gott!) sätt att ta tillvara på mat som annars hade slängts i onödan! Läs mer om Spill här >>

I år hade vi även med oss Rodrigo López-Calderón, Matansvarig på Malmöfestivalen, som berättade om hur Malmö Stad arbetar med mat och hållbarhet. Genom att ställa långtgående krav på mataktörerna på festivalen kan staden till stor del styra dem i en positiv riktning. Exempel på de krav som ställs är att allt kaffe/te ska vara fairtrademärkt, ekologisk mjölk, inga engångsartiklar i plast får gå ut till besökare m.m. Dessutom klimatkompenserar Malmöfestivalen för samtliga försäljares medverkan. Läs mer om Malmöfestivalens hållbarhetsarbete här >>

Efter presentationerna bjöds samtliga talare återigen upp på scen för att delta i en paneldiskussion kring temat. Då fick även deltagarna möjlighet att ställa frågor. Därefter var det dags för det traditionsenliga efter-minglet i Scandic Kramers vackra restaurangområde.

Matens roll i en hållbar framtid

Varmt välkomna till en föreläsning och dialog under Malmöfestivalen där vi diskuterar matens roll i arbetet för att skapa en hållbar framtid. Vi bjuder tillsammans med Restaurang Spill och Scandic in till ett samtal om hur vi kan arbeta för en mer långsiktigt hållbar produktion och konsumtion av mat och dryck.


 För tredje året i rad bjuder Skånes största hållbarhetsnätverk tillsammans med Scandic in till en diskussion om hur vi kan arbeta för en mer långsiktigt hållbar produktion och konsumtion av mat och dryck.

Få ämnen engagerar människor lika mycket som just vad vi äter. Skånska aktörer arbetar ständigt för att utveckla matkulturen och idag är det dessutom viktigare än någonsin att också diskutera detta ur ett hållbarhetsperspektiv. Med oss har vi Erik Andersson, en av grundarna till Restaurang Spill, som kommer berätta om deras verksamhet och hur man kan skapa både hållbara och goda rätter genom att använda sig av just matspill! Vi kommer dessutom att ha en paneldiskussion med inbjudna deltagare från bl a Malmöfestivalen. 

När: 15.00-16.30 (därefter mingel), 14 augusti
Var: Scandic Kramer, Malmö
Kostnad: Gratis!
Anmälan  

Kom och möt oss på Scandic Kramer den 14 augusti och bli inspirerad av intressanta presentationer, goda exempel och utvecklande samtal tillsammans med andra skåningar som vill vara med och skapa en bättre värld!


Ps. Missa inte heller den klädbytaraktibitet som Scandic, CSR Skåne och Swopshop anordnar på söndagen 11 augusti, klockan 11-14, på Scandic Kramer i Malmö. Läs mer om eventet här >>

Få koll på miljölagstiftningen!

Alla verksamheter är skyldiga att känna till vilken miljölagstiftning som de omfattas av. Ofta är det svårt att identifiera alla dessa lagar och paragrafer och framför allt är det väldigt tidskrävande att hålla laglistan uppdaterad. Genom vårt webbaserade verktyg Lagledning.se kan vi vara ett stöd i arbetet. Med Lagledning sparar ni tid, frigör interna resurser och får en trygg och kostnadseffektiv lösning.

Lagledning.se är en tjänst som hjälper organisationer att upprätthålla en laglista för miljö- och/eller arbetsmiljörätt som är uppdateradanpassad till verksamheten och enkel att förstå. Lagledning.se hjälper dig med att bevaka uppdateringar i lagstiftningen och bedöma vilka lagar och ändringar som är relevanta för din verksamhet, vilket frigör tid till att arbeta med det du egentligen vill.

Lagledning.se gör också lagtexten mer förståelig genom förklarande kommentarer av lagar som berör din verksamhet. Genom kommentarsfunktioner kan du och dina medarbetare även länka till interna rutiner och dokumentation för att göra kopplingen mellan lagstiftning, verksamhet och ledningssystem ännu tydligare. Kundsupporten hjälper dig dessutom om ni skulle ha vidare frågor om tolkningar.

Lagledning.se är tjänsten för dig som vill ha ett strukturerat och lättförståeligt lagledningssystem. Som lagledningskund vet du att du alltid har tillgång till de senaste uppdateringarna. Vi anpassar verktyget efter era behov, både små och stora organisationer kan hitta kostnadseffektiva lösningar!
För mer information, se www.lagledning.se >>


 Exempel på lagområden som bevakas:

- Miljö & kemikalier
- Brand & brandförebyggande arbete 
- Kvalitet
- Strålskydd
- Sjukvård
- Energi
- Arbetsmiljö
- Transport & sjöfart
- Lokala föreskrifter

Vad innehåller en laglista från Lagledning.se? 

• Svensk och EU-miljölagstiftning som berör er verksamhet
• Svensk arbetsmiljölagstiftning som berör er verksamhet
• Möjlighet att lägga till övriga bindande krav
• Utdrag av den viktigaste lagtexten med länkar till fulltext
• Förklarande kommentarer
• Fält för verksamhetens egna anteckningar samt möjlighet att koppla hyperlänkar till era interna rutiner 
   och andra dokument i ert eget (webbaserade) verksamhetsledningssystem
• Avvikelsehantering i en modul för lagefterlevnadskontroller
• Kopplingar till kraven i ledningssystemen ISO 14001 (miljö) och 45001 (arbetsmiljö)

 


Boka en gratis demo! 

Om du vill lära dig mer om hur Lagledning.se fungerar och själv se hur ni kan arbeta med verktyget är du välkommen att boka en kostnadsfri demonstration.

Anmäl ditt intresse till tem @tem.se eller ring oss på 040 - 606 55 80 för att boka in ett tillfälle redan idag!

Integrering av jämställdhet - slutseminarium

Varmt välkommen till det sista seminariumet som hålls inom TEM:s projekt för integrering av jämställdhet i ledningssystem. 

TEM har beviljats finansiering från Jämställdhetsmyndigheten för ett projekt om att integrera jämställdhetsfrågor i befintliga ledningssystemsstrukturer. Projektet kommer att löpa från januari till september 2019 och inom ramen för projektet kommer vi att undersöka, både genom teoretiska undersökning och workshop med organisationer och företag, hur verksamheter kan arbeta för att integrera jämställdhetsaspekter i sina befintliga ledningssystem (t.ex., ISO 14001, ISO 45001/OHSAS18001 eller ISO 26000). Genom att skapa en metodik för att implementera dessa frågor i till exempel befintliga rutiner är målet att skapa en mer konkret struktur och därmed underlätta och befästa arbetet för en mer jämställd verksamhet.

Under detta seminarium kommer slutresultatet att presenteras. Resultatet består av en sammanställning av litteraturgenomgången, workshops och projektdeltagarnas erfarenhet samt att en föreslagen metodik presenteras för implementering av jämställdhetsarbete i befintliga verksamhetsledningssystem. Vi börjar morgonen med frukost och mingel innan presentationerna börjar 8.30. Du kan läsa sammanfattningar från tidigare workshops här: 

Jämställdhetsworkshop 13 februari >>
Jämställdhetsworkshop 7 maj >>


NÄR: 8.00-10.00, 4 september
VAR: Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12, 215 32 Malmö
KOSTNAD: gratis men no show-avgift tillämpas
ANMÄLAN:  


 

En vår fylld av intressanta uppdrag!

Under våren har vi på TEM haft glädjen att hjälpa våra kunder i en rad intressanta projekt. Här nedan kommer ett urval:

Hållbarhetsrapportering
Vi har bistått kunder genom såväl stöttning i framtagandet samt granskning av resultatet i hållbarhetsrapporteringen

Inventering och framtagande av hållbarhetsstrategi
Efter att vi identifierat hållbarhetsaspekter och genomfört en riskanalys inom områden sattes en rad mål upp för verksamhetens fortsatta utveckling.

CSR Skåne firade 10 år
Vårt hållbarhetsnätverk firade 10 år under ett mingel med bl a Sveriges ambassadör för hållbart företagande. Läs mer om CSR Skåne här >>

Projekt: integrering av jämställdhet i ledningssystem
Under våren har vårt projekt kring jämställdhetsintegrering löpt. Genom workshops och sammanställning av teori kommer en metodik att tas fram inom kort. Läs mer om jämställdhetsprojektet här>>

Miljötillstånd
Vi har stöttat en kund i samband med en ansökan om tillstånd för miljöfarlig varsamhet.

Lagefterlevnadskontroller
Ett 10-tal lagefterlevnadskontroller har genomförts ute i verksamheter mot så väl miljö- som arbetsmiljölagstiftning. Läs mer om lagefterlevnadskontroll här >>

LCA med fokus på koldioxid
Genom att kartlägga koldioxidutsläppen har vi hjälpt en kund att skapa förståelse och hitta på möjliga åtgärder för att utvecklas inom området.

Utbildningar
Under våren har vi hållit nationella och internationella utbildningar inom bl a CSR, hållbart företagande, hållbar sjukvård, miljöutbildning för ledningsgrupper, ekodesign samt miljöhänsyn i inköpsprocessen.

Miljöledningssystem
Upprättande av rutiner, instruktioner med mera enligt kraven i ISO 14001 vilket ledde till en certifiering inom standarden. Läs mer om ISO 14001 här >>

CSR-inventering mot ISO 26000
Efter en gapanalys mot kriterierna i standarden gavs förslag på hur verksamhetens fortsatta strategi kunde utvecklas.

Samhällsansvar
Våra medarbetare hade under våren äran att bland annat föreläsa för gymnasieelever kring hållbarhetsarbete. Vi har även haft glädjen att ta emot en praktikant under våren.

 

Vill du lära dig mer om hållbart företagande?

Intresset för CSR och praktiskt hållbarhetsarbete ökar, såväl inom företag som i samhället i stort. Det förväntas samtidigt allt mer att kunskaper inom området ska vara integrerat i verksamhetens alla delar. Den 12 september håller TEM därför en öppen utbildning inom området.

TEM:s kurser inom området CSR (Corporate Social Responsibility) beskriver hur ledande företag arbetar med hållbart företagande, sustainabilityreporting och standarder som exempelvis ISO 26000. Denna kurs ger grundläggande kunskap och verktyg att förstå de sociala och miljömässiga aspekternas betydelse för utvecklingen av det egna företagets identitet, värdegrund, image och varumärke.


 Datum: 9.00-12.00, 12 september 2019
Kostnad: 2 500 ex moms, obs, gratis för medlemmar i TEM:s nätverk CSR Skåne och NCSH
Anmälan:   


Vad tas upp?

Under utbildningen kommer du att få en grundläggande genomgång av hur hållbarhetsarbete praktiskt kan fungera i olika verksamheter. Utbildningen ger bland annat en översiktlig bild av följande områden:
- Drivkrafter och inflytandesfär- Drivkrafter och inflytandesfär
- Intressentanalys och intressentdialog
- Väsentlighetsanalys
- CSR-strategi- Uppförandekod och dess implementering
- CSR i leverantörskedjan
- Hållbarhetskommunikation
- Hållbarhetsredovisning enligt GRI

Mål med utbildningen:

 Efter genomförd utbildning kommer du att ha: 
- Grundläggande kunskaper om praktiskt hållbarhetsarbete i verksamheter
- Verktyg för att påbörja CSR-arbetet 
- Förståelse för hur ni kan involvera era intressenter och optimera strategin efter deras önskemål

Målgrupp:

Introduktion till CSR är en halvdagskurs för dig som vill veta vad CSR/hålbart företagande är, vilka nyckelaspekter som ingår i CSR-begreppet och hur företag kan jobba med CSR. Kursen motiverar till arbete utifrån CSR-perspektiv och passar alla som vill bekanta sig med ämnet och skaffa grundläggande kunskaper

Exempelvis: 
- CSR-samordnare
- Hållbarhetskoordinatorer
- Miljö-/kvalitets-/hållbarhetsansvarig 


Kontakta vår kursledare för mer information:

Marie Pettersson
0708 -  927 302   
  

Marie, Fil. Dr. i ekologi, har arbetat med CSR och hållbarhet i över 10 år och har god erfarenhet av de utmaningar och möjligheter ett arbete med CSR skapar. Marie har även gjort ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, OHSAS och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business. Marie är en professionell utbildare och en mycket uppskattad pedagog.

Välkommen till CSR Skåne Lounge på Malmöfestivalen!

Varmt välkomna till föreläsning och samtal under Malmöfestivalen där vi diskuterar matens roll i arbetet för att skapa en hållbar framtid! För tredje året i rad bjuder Skånes största hållbarhetsnätverk tillsammans med Scandic in till en diskussion om hur vi kan arbeta för en mer långsiktigt hållbar produktion och konsumtion av mat och dryck.

Få ämnen engagerar människor lika mycket som just vad vi äter. Skånska aktörer arbetar ständigt för att utveckla matkulturen och idag är det dessutom viktigare än någonsin att också diskutera detta ur ett hållbarhetsperspektiv. Med oss har vi Erik Andersson, en av grundarna till restaurangen Spill, som kommer berätta om deras verksamhet och hur man kan skapa både hållbara och goda rätter genom att använda sig av just matspill!

När: 15.30-16.30 (därefter mingel)
Var: Scandic Kramer, Malmö
Kostnad: Gratis!
Anmälan:  

Kom och möt oss på Scandic Kramer den 14 augusti och bli inspirerad av intressanta presentationer, goda exempel och utvecklande samtal tillsammans med andra skåningar som vill vara med och skapa en bättre värld!

Har ni precis skickat in er hållbarhetsredovisning? 

Vi har under våren fått många förfrågningar från företag som omfattas av kraven kring hållbarhetsrapportering i Årsredovisningslagen. Många har behövt hjälp med att i sista sekunden säkerställa efterlevnad av de paragrafer som de omfattas av, bland annat avseende riskanalyser och hållbarhetsupplysningar. 

Vi rekommenderar alltid våra kunder börja i god tid med att samla in relevant information så att alla parametrar hinner analyseras på ett tillfredsställande sätt inför redovisningen. Detta är särskilt viktigt om ni avser följa någon av de riktlinjer som finns för hållbarhetsrapportering, exempelvis GRI. Genom att börja förberedelserna inför 2020 redan nu kan ni undvika många av de fallgropar som finns när man tar fram ett underlag under tidspress. 

Vi på TEM kan hjälpa er i alla steg av hållbarhetsredovisningen - från uppstart till granskning av den färdiga texten. Så tveka inte att kontakta oss om du vill ligga steget före med nästa års redovisning!

För mer information, kontakta vår redovisningsexpert:
Marie Pettersson
 
+46(0)708 - 92 73 02

 

Underkategorier

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2023 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.