sven

Nyheter

Läs vårt nyhetsbrev från augusti

TEMs Nyhetsbrev från juni 

Läs nyhetsbrevet här

I nyhetsbrevet kan du läsa om:

 • CSR Skånes kommande nätverksträffar 
 • Kommande utbildningar i höst 
 • Kommande event inom NCSH 

Välkommen på en rundvandring i Hyllie!

Nyhet Sommartraff CSR

När: 25 augusti 
Tid: 9.00 - 11.00 
Var: Hyllie, Malmö (Corona-anpassad). 
Anmälan: Maila  begränsat antal platser 
Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk. Övriga: 1995 kr ex. moms. 

Med klimatkontraktet som en stabil grund för hållbara lösningar har Hyllie på kort tid utvecklats till en stadsdel med internationell närhet, extremt attraktivt kontorsläge, gröna och intima bostadsmiljöer, prisbelönt grundskola och flera parker – i Hyllie samsas kontrasterna! Följ med på en stadsvandring med hållbarhetsfokus med nedslag i smarta energilösningar och i projekt med social hållbarhet i fokus. Vi samlas på Hyllie stationstorg. Rundvandringen leds av Sofia Sparr, projektledare hållbar stadsutveckling, E.ON och Britt-Marie Fagerström, projektledare på fastighets- och gatukontoret, Malmö stad. Träffen börjar kl 09.00 vid Hyllie stationstorg och beräknas vara klar vid 11-tiden.

Vill du vara med och delta på sommarträffen? 
Anmäl dig till  

Läs vårt nyhetsbrev från juni

TEMs Nyhetsbrev från juni 

Läs vårt nyhetsbrev här 

I nyhetsbrevet kan du läsa om:

 • Notisum har förvärvat Lagledning.se 
 • Grønnköpingkið - världens grönaste sjukhus 
 • CSR Skånes Sommarträff 
 • Höstens utbildningar 
 • Nordic Know-How #6 District Heating 

Det femte kapitlet i Nordic Know-How-serien är här!

NKH Egenproducerad energi 1 1TEMs nätverk Nordic Center for Sustainable Healthcare producerar en rapportserie kallad Nordic Know-How. Syftet med rapportserien är att sprida kunskap och öka medvetenheten om olika hållbarhetslösningar som kan implementeras på sjukhus och till exempel förbättra energieffektiviteten, minska klimatpåverkan och göra sjukvården mer hållbar. 

Detta femte kapitel handlar om förnybar energiproduktion med störst fokus på sol- och vindkraft. 

Tidigare kapitel har fokuserat på lustgasrening, geoenergi, belysning och ventilation. I det femte kapitlet lyfts olika tekniker inom sol- och vindkraft fram samt exempel på lösningar som har visat sig vara framgångsrika för sjukhus och andra vårdinrättningar.   
I varje kapitel finns det några exempel på sjukhus och en kortare presentation av tillhörande lösning. 

I samband med publiceringen av rapporten så arrangerade NCSH ett webbinarium den 16 juni för att diskutera hur förnybar energiproduktion kan gynna sjukhus och andra vårdinrättningar. De exempel som togs upp i rapporten presenterades kort och sedan höll inbjudna talare med erfarenhet inom området förnybar energi intressanta presentationer. 


energimyndigheten logotypeWebbinariet kommer inom snar framtid att publiceras på NCSH YouTube-kanal, där man även kan ta del av tidigare webbinarier. 

Till YouTube-kanalen

Till Rapportserien

 

CSR Skåne: EU direktivet Sustainable Corporate Governance

EU LAGFÖRSLAG

Missa inte CSR Skånes sista nätverksträff innan sommaren! 

EU kommissionen utreder just nu ett lagförslag som har till syfte att ställa krav på att företag gör riskbedömningar av de affärsbeslut de tar, ”due-dilligence”. Lagen ska tydliggöra det ansvar företag har att beakta eventuella negativa- miljö, sociala och ekonomiska, effekter deras verksamhet kan medföra, även i leverantörsledet. I förslaget finns även en rapporteringsskyldighet och transparens mot kunder och andra intressenter. EU Kommissionen vill att fokus hamnar på långsiktigt hållbart värdeskapande, snarare än kortsiktiga ekonomiska lösningar.

Under träffen behandlar vi bakgrunden till regleringen, förklarar hur lagstiftningen kan komma att se ut samt vad det kommer att innebära praktiskt och operativt för företag. Advokatbyråerna VINGE och Mannheimer Swartling behandlar den deskriptiva delen, spaningar om följder för verksamheter, troliga standarder och rapporteringskrav. Boliden kommer att behandla den operativa delen av vad due-diligence är i praktiken. I slutet av träffen har vi en paneldebatt mellan presentatörerna tillsammans med allmänna frågor och diskussion från alla deltagarna i mötet.

Anmäl dig här

När: 17 juni
Tid: 9.00-10.40
Var: Online
Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk. Övriga: 1995 kr ex. moms. 


Talare: 

 • VINGE (Carl Trolle Olsson & Sofia Dam Wallin)
 • Mannheimer Swartling (Malin Helgesen & Veronica Lundström)
 • Boliden (Sara Olsson)

Kontakt: 

Ansvarig för CSR Skåne

Läs vårt nyhetsbrev från april

Mall Nyhet TEM Hemsida

TEMs Nyhetsbrev från april

Läs vårt nyhetsbrev här 

I nyhetsbrevet kan du läsa om kommande: 

 • Nordic Know-How rapport  
 • CSR Skåne nätverksträff: Hållbarhet i affärsstrategin 
 • Utbildning: Hållbar sjukvård 
 • CSR Skåne nätverksträff: Lagförslag från EU kommissionen 
 • Utbildning: Introduktionskurs till hållbarhet CSR Skåne: Hållbarhet i affärsstrategin

CSR Skåne

När: 20 maj
Tid: 9.00-10.30
Var: Online
Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk. Övriga: 1995 kr ex. moms. 

ANMÄL DIG HÄR 

En hållbar affärsstrategi, vad innebär det? Självklart skiljer sig det här från bransch till bransch och verksamhet till verksamhet. Att väga in hållbart i affärsstrategin handlar i praktiken om att agera som företag i sin helhet; där sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer blir väsentliga delar i affärsmodellen. När verksamheter införlivar hållbarhetsaspekter i affärsstrategin, bidrar det till att branscher på sikt utvecklas mot en allt mer hållbar utveckling.

Allt fler företag intrigerar idag in hållbarhetsperspektivet i affärsstrategin och i nätverksträffen den 20 maj handlar just om en ”hållbarhet i affärsstrategin”. Efter varje digital nätverksträff avsätts det sista 30 min för fria frågor och ersätter det mingel för aktuella frågor som försvinner när vi inte träffas live. Här är vem som helst välkommen att ställa eventuella frågor, berätta om erfarenheter eller annat som kan vara relevant för ämnet.


CSR Skåne PROGRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vid frågor och funderingar kontakta: 

   

CSR Skåne träff: Elektrifiering av fordonsflottan - utmaningar och möjligheter

Kopia av utbildning engagera

När: 22 april

Tid: 9.00-10.30

Var: Online

Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk. Övriga: 1995 kr ex. moms. 

Anmäl dig här 


Den 22 april anordnar CSR Skåne en online-träff där temat ”Elektrifiering av fordonsflottan - utmaningar och möjligheter” står i fokus. Fram till år 2030 ska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter (ej flyg inräknat) minska med 70 procent enligt det svenska nationella målet. För att klara av klimatmålet måste en elektrifiering av fordonsflottan öka drastiskt, vilket är en omfattande omställning där man måste ta hänsyn till andra miljöaspekter och sociala frågor.

En elektrifiering innebär också ett ökat energi- och effektbehov i Sverige, där ett problem som lyfts är eventuella lokala effektproblem i landet. I Region Skåne pratar man redan om kapacitetsbrist och läget anses vara kritiskt  - kommer energin och dess behov räcka till i landets regioner?

En omställning kommer innebära nyttor för samhället i stort, då det bidrar till minskade bullernivåer, förbättrad luftkvalitet och minskade växthusgaser. En effekt som kommer bidra till bättre hälsa och livskvalite hos oss invånare. Om antalet elfordon expanderar och en dag kommer att dominera fordonsflottan måste elsystemet balanseras mellan tillförsel och användning vid rätt tidpunkt - hur ser lösningarna ut? 

Besitter du eller ditt företag ideer kring lösningar om en elektrifiering av fordonsflottan och vill dela med er av era kunskaper om ämnet? Träffen är gratis för medlemmarna i TEM:s nätverk, annars ligger kostnaden på 1995 kr ex. moms. De sista 30 minuterna av träffen så bjuder vi in till en frivillig ”Open Mike”, som precis som det låter, är ett informellt samtal där vem som helst är välkommen att ställa eventuella frågor, berätta om erfarenheter eller annat som kan vara relevant för ämnet. 


Program för dagen: 

09.00 - 09.05 
Introduktion


09.05 - 09.25 
Elbil Sverige
 (Magnus Johansson) 
Tips hur man väljer elbil. Hur fungerar det? Några frågor till bilhandlaren!

09.25 - 09.45 
InCharge / Vattenfall
 (Mattias Lindblom) 
Laddstolpar, infrastruktur, lösningar.

09.45 - 10.05 
E.ON (Pär Ola Andersson) 
Hur elnätsoperatörer förbereder sig för fordonsladdning?
Vad innebär en större elbilspark för el-försörjningen? I Skåne finns risk för effektbrist, är detta något som påverkas?


10.05 - 10.30
Open mike 
Utbyte av erfarenheter, frågor etc. för deltagarna.


Har du några frågor kontakta:
 (Ansvarig för CSR Skåne)

Gratis utbildning för medlemmar

utbildning engagera 1

Corona-erbjudande, gratis utbildning för medlemmar:
Att engagera och motivera i hållbarhetsarbetet

Att sprida engagemang och intresse för hållbarhetsfrågorna i organisationen är viktigt men ibland lättare sagt än gjort! Genom denna utbildning kommer du därför att få konkreta verktyg och metoder som hjälper dig att motivera, kommunicera och engagera dina medarbetare. 

Denna kurs arrangeras årligen av Stiftelsen TEM. I år erbjuder vi medlemmar inom TEM:s nätverk CSR Skåne & NCSH att gå kursen kostnadsfritt. Ta del av erbjudandet och anmäl dig och dina kollegor nedan!

Se mer här.

Nyhetsbrev Februari 2021

nyhetsbrev tem 2021 feb

Läs TEMs nyhetsbrev för februari 2021 här.

Underkategorier

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2023 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.