sven

Nyheter

Fullsatt nätverksträff om kemikalier i verksamheten

CSR SkaneI måndags var det dags för nätverksträff med tema kemikalier i verksamheten och att detta är något som engagerar medlemmarna i CSR Skåne vittnade det stora intresset för träffen om. Under eftermiddagen bjöds vi på presentationer som behandlade många olika aspekter kring ämnet och träffen avslutades med en rundvandring i lokalerna hos dagens värd Thule Group i Malmö som visade upp sin concept store.

Pontus Alexandersson från Thule var också dagens första talare och valde i sin presentation att främst fokusera på hur företaget arbetar med att hantera kemikalier i textilier. Thule samarbetar med bluesign technologies, vars system för märkning av textilprodukter ska leda till minskad risk för människa och miljö genom en ansvarfull resursanvändning med fokus på kemikalier, vatten och energi.

Därefter fick vi lyssna på Adam Eriksson och Hampus Johansson från EcoOnline, ett digitalt verktyg för kemikaliehantering. De redogjorde översiktligt för den mycket komplexa kemikalielagstiftningen och konstaterade att i princip alla verksamheter, såväl industrier som kontor, berörs av den på något sätt. Genom ett digitalt kemikalieregister kan företag få en bättre kontroll över sin dokumentation.

Ecoonline2Johan Holmqvist från Sony berättade om lagstiftningen kring elektriska och elektroniska produkter och hur viktigt det är för varumärket och affärerna att kemikaliehanteringen fungerar. Många ställer numera krav uppströms på leverantörerna att deklarera samtliga kemikalier produkterna innehåller, istället för att endast ange vilka farliga ämnen som inte finns med. 

Nästa presentation gavs av Jeanette Green från Basta, en databas där man kan hitta byggprodukter som klarar Bastas krav på kemiskt innehåll. Tanken är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper i bygg- och anläggningsprodukter och systemet bygger på att leverantörer gör egendeklarationer och sedan registrerar produkter som uppfyller Bastas kriterier i databasen.

Sista talare för dagen var Lars Gustafsson som arbetar på BASF, en av världens största kemikalietillverkare. Han kunde berätta om hur BASF kategoriserat sin produktportfölj ur ett hållbarhetsperspektiv och att målet är att öka andelen kemikalier som är hållbara i hela värdekedjan ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

 

 

CSR Skåne välkomnar Explizit som ny medlem!

Vi hälsar ytterligare en ny medlem välkommen till nätverket CSR Skåne. Explizit Environment är ett företag som tar hållbarhetsfrågorna på allvar och ser stora möjligheter i att samverka med andra nätverksmedlemmar för att skapa en mer hållbar framtid. Vi låter Explizit presentera sig:

 

Norra Europas ledande rådgivare i kemikalierelaterade näringslivsfrågor har sitt huvudkontor i Skellefteå. Vi finns även i Göteborg, Malmö och i Belgrad. Vi är fokuserade på mellanstora och stora företag och organisationer. Vi är ensamma i vårt segment om att vara kvalitetscertifierade, helt internationaliserade och vi har ett antal .GOV-kunder. Bland våra stora samarbetspartners återfinns bland annat Volvo Car Corporation, ABB och Boliden.

Explizit Environment är också initiativtagare till Europas största toppmöte inom affärsdriven kemikaliehantering med målet att avgifta världen. Detta möte har hållits i sex år med cirka 1000 deltagare totalt.  Temat har varit – och är – de goda exemplen.

Vi vill diskutera hur vi gemensamt kan bygga en argumentationssamling kring hur vi klarar av miljöpåverkan i en kemikalieintensiv affärs- och industriverksamhet och hur vi lokalt, regionalt, nationellt och internationellt  kan samverka i affärsutveckling genom att använda expertis och referenser – allt för en bättre värld. 

 

Nyhetsbrev november

 

I TEM:s nyhetsbrev för november kan du bland annat läsa om: 

  • CSR Skånes nätverksträff Total Sustainability Management den 6 december
  • Lagledning.se - skräddarsydda lagtjänster på nätet
  • CSR Skånes fokus på FN:s globala mål för hållbar utveckling 
  • Internationalisering av kluster - ett projekt med Nordic Center for Sustainable Helathcare
  • The Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2018
  • Nya ISO 14001:2015 - TEM kan bistå med GAP-analyser och stöttning i arbetet
  • Nya medlemmar i CSR Skåne

Får du inte våra utskick? 
Anmäl dig till nyhetsbrevet här >>

CSR Skåne välkomnar Destination Gotland som ny medlem

TEM:s hållbarhetsnätverk sträcker sig allt längre och välkomnar vår första Gotländska medlem - Destination Gotland

Vi på Destination Gotland bedriver färjetrafik mellan Gotland och fastlandet. Vår färjetrafik är ett av Europas modernaste trafiksystem till sjöss och med våra fyra snabbgående fartyg transpoterar vi årligen cirka 1,76 miljoner passagerare. Vi ställer alltid höga krav på oss själva och våra leverantörer för att kunna leverera våra tjänster och service med hög kvalitet och låg miljöpåverkan. Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och vi har varit certifierade enligt ISO 14001 sedan 2003. 

CSR Skåne välkomnar SPP som ny medlem

 CSR Skånes senaste medlem är SPP Pension & Försäkring AB. Välkomna! 

 

SPP Pension & Försäkrings verksamhet omfattar försäkring med sparande och är inriktad på tjänstepensionsförsäkring. I mindre omfattning även privat pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. Hos oss på SPP är hållbarhet helt integrerat i vår kärnverksamhet, vilket innebär att ekonomiska parametrar men även sociala och miljömässiga aspekter vägs in i samtliga beslut som fattas inom koncernen. Alla affärsområden och avdelningar har ansvar för att integrera relevanta hållbarhetsaspekter i just sin verksamhet och bidra till att minska vårt fotavtryck och öka vår samhällsnytta. Hållbarhet kostar inte, det skapar värde!

 

 

Välkomna på CSR Skånes nätverksträff med fokus på kemikalier

Den 13:e november möts medlemmarna i CSR Skåne återigen för att lyssna på föreläsningar från hållbarhetsexperter. Denna gång kommer vi att fokusera på Kemikalier i verksamheten och vi kommer att gå igenom några av dem områden som brukar vara problematiska eller som är av särskilt intresse för verksamhetsutövare.

Dagens värd, Pontus Alexandersson, Environmental Manager på Thule Group, kommer att inleda träffen med en presentation kring hur de arbetar med kemikalier i produkter. Ellinor Nilsson, Environmental Specialist på IKEA kommer att fokusera på elektronik och de regler som omger det området, exempelvis RoHS. Genom Jeanette Green, Gruppchef på  BASTA, får vi också lyssna på hur man kan tänka gällande materialval i byggnader. Vi kommer också att få lyssna på talare från EcoOnline som berättar om den praktiska kemikaliehanteringen i verksamheten och hur man rent konkret kan arbeta med området. Dessutom kommer Lars Gustafsson från BASF, en av världens största kemikalietillverkare, att berätta om hur de tänker kring en mer hållbar kemikalieanvändning i framtiden. 

Anmäl dig och en kollega redan idag. Lägg märke till att vi har ett begränsat antal platser!

Tema: Kemikalier i verksamheten
När: 13:e november, 13.00-16.00 (därefter rundvandring)
Var: Thule Group, Fosievägen, 13 214 31 Malmö
Anmälan:    Obs, träffen är fullbokad    

Nätverksträff CSR Skåne: Tema mat

Tack alla deltagare och talare för gårdagens nätverksträff och ett särskilt tack till Findus som varCSR Skane dagens värd! Temat för denna nätverksträff var mat och under förmiddagen fick vi lyssna på en rad spännande presentationer med exempel från olika aktörer på hur hållbarhetsfrågorna kan hanteras av företag i branschen. Träffen inleddes med en fantastisk frukost tillredd i Findus lokaler på Nordenskiöldsgatan i Malmö innan en förväntansfull grupp intog konferensrummet som fylldes till sista plats.

Första talare ut, Rowan Drury, berättade om sin innovativa verksamhet Gram, en förpackningsfri livsmedelsbutik i Malmö. Rowan gjorde en liknelse med försäljning av lösgodis – du fyller själv på varorna i egna förpackningar och burkar i den mängd du vill ha. Återvinning i all ära men genom att begränsa antalet förpackningar undviker vi att avfall uppkommer från första början. Findus

Näst på tur var dagens värd Maria Svantemark på Findus. Maria kunde berätta om vilka utmaningar de identifierat att livsmedelsbranschen står inför när det kommer till hållbarhet och vad Findus har valt att fokusera på. Företagets verksamhet är väldigt bred och kan relateras till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Dessa har konkretiserats ner till tre fokusområden; smartare val, grönare mat och friskare hav. Maria var tydlig med att Findus inte ser hållbarhetsarbetet som en separat del av verksamheten utan snarare som en del i en långsiktig affärsutveckling. 

Efter Maria var det dags att lyssna på en av Findus leverantörer, Kloosterboer Sweden, som arbetar med kyl- och fryshantering av livsmedel. Pontus Tjörnby berättade om en verksamhet som både ser en stor utmaning inom bland annat transport- och energifrågan men som också vill vara hållbara när det kommer till arbetsmiljö. Deras arbete har förbättrat såväl medarbetar-  som kundnöjdheten. 

Efter en kaffepaus fortsatte nätverksträffen med en presentation av Boel Lagerwall från Pågen som berättade vilka viktiga principbeslut Pågen tagit inom hållbarhetsområdet och hur de relaterar sitt arbete till de globala hållbarhetsmålen. Arbetet inkluderar bland annat att ta tillvara bröd som inte sålts men också att reducera mängden osålt bröd genom att försöka producera rätt mängd varor. Pågen ser också vikten av att implementera hållbarhetsarbetet i hela organisationen för bästa resultat.

Sist ut för dagen var Desirée Grahn på Biogas Syd. Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. Desirée berättade om de samhällsekonomiska fördelarna med biogas och att energislaget faktiskt på olika sätt kan relatera till samtliga av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Samtidigt finns det utmaningar i att bland annat kommunicera frågor kring biogas på ett lättförståeligt sätt. 

Nästa nätverksträff, den 13 november kl. 13.00, ses vi på Thule Group i Malmö där fokus kommer att vara kemikalier i produkter. Mer information om träffen och anmälan till den kommer lite längre fram.

 Biogas SydPublik

CSR Skåne fokuserar på FN:s globala mål för hållbar utveckling under 2018


Under 2018 kommer CSR Skånes nätverksträffar att fokusera på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Målen, som antogs 2015, används allt oftare av organisationer som ett sätt att förtydliga sitt hållbarhetsarbete, sätta verksamheten i en kontext och för att underlätta intern och extern kommunikation kring sina hållbarhetsinsatser.

Därför kommer vi under 2018 att bryta ner de 17 målen i totalt 9 nätverksträffar. Vid varje träff kommer två av målen att introduceras närmare ur en teoretisk synvinkel och vi kommer sedan att få praktiska exempel på hur olika organisationer tillämpar målen på sin verksamhet. Målet är att deltagarna ska lämna träffarna med fördjupad kunskap och nya verktyg kring hur de kan integrera FN:s hållbarhetsmål i verksamheten på ett konkret och praktiskt sätt.  Denna koppling mellan målen och det konkreta arbetet ska ge ökat värde för medlemmarna i CSR Skåne.

Om du som medlem i CSR Skåne vill hålla ett föredrag om hur ni arbetar med något av målen, eller om ni vill vara värd för någon av träffarna, kontakta oss på

Studiebesök på Skaraborgs Sjukhus - bilder och slutsatser

Den 5:e oktober bjöd Nordic Center for Sustainable Healthcare, tillsammans med Västra Götalandsregionen, in till nätverksträff på Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Fokus under dagen var energieffektivitet och resurshantering och förrutom en rad intressanta föreläsningar fick vi även en rundvandring på sjukhuset. 

Du kan läsa mer om studiebesöket, samt se fler bilder, på NCSH hemsida här >>

 

   

CSR Øresund - tack för ert deltagande!

I fredags var det äntligen dags för CSR Øresund - årets stora hållbarhetsevent i Öresundsregionen! 

Det var en mycket intressant heldag i Malmö där vi fokuserade på hållbarhetens olika aspekter. TEM hade bjudit ett brett spektrum av talare och mångfalden bland dessa ledde till flera intressanta diskussioner och givade samtal. 

 

Ett extra stort tack till dagens talare:

Claes Norberg, Redovisningsexpert, Svenskt Näringsliv                                                      Anna Norberg, Pressansvarig, Miljömärkning Sverige
Fredrik Jörgensen, Sveriges Ambassadör i Danmark                                                         Anna Soltorp, Hållbarhetschef, BRA Sverige
Naznoush Habashian, Miljöchef, Försvarsmakten                                                              Bengt Hergart, Anläggningsdirektör, Öresundsbron
Paul Chronqvist, Country Manager Sweden, Team Rynkeby Fonden                                     Ulf Andreasson, Senior Adviser, Nordiska Ministerrådet
David Polfeldt, VD, Massive Entertainment                                                                        Helena Sjöholm, Verksamhetsutvecklare, Höörs Kommun
Anna Hagemann Rise, Group Communications and Public Affairs Director, Froosh

Vi är extra glada att få presentera årets vinnare av CSR Skåne awards!

Årets CSR-uppstickare: Roots by Malmö

Med rötterna i Malmö, en arbetsplats där mångfald är norm, råvarorna är ekologiska, tillväxten är hög och detta på helt egen hand. Roots of Malmö gör det alla andra pratar om!

Årets CSR-projekt: Humanium av Individuell Människohjälp

Med innovativ materialvetenskap kan man både belysa globala problem och samtidigt ge företag och organisationer en möjlighet att bedriva ett aktivt CSR-arbete med direkt koppling till sina produkter. Vem behöver ESS när IM redan finns i Lund?

Årets CSR-organisation: Accus

Om hållbarhetstänket kommer från ledningen blir det sällan fel. Accus lyser upp Malmö både bildligt och bokstavligt och har inkluderat cirkulär ekonomi och andra hållbarhetsaspekter i en befintlig verksamhet med bravur och har därmed bidragit till att förnya en hel bransch.

Underkategorier

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.