sven

Nyheter

Ny CSR Skåne-medlem: My Dream Now

Vi är glada över att kunna presentera CSR Skånes senaste tillskott: My Dream Now!

Med samhällsnytta i fokus, arbetar vår nya medlem My Dream Now för att inspirera till samverkan mellan skola och arbetsliv. Så här beskriver de själva sin verksamhet:

Vår vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.

Vi skapar inspirerande möten mellan elever och arbetslivet, bland annat i form av klasscoachträffar, studiebesök och branschdagar. Vi prioriterar grund- och gymnasieskolor i områden med hög arbetslöshet och stor potential.

Arbetsgivare som vill ta aktivt ansvar för social hållbarhet är betalande partners och erbjuder sina anställda att kunna engagera sig i våra program. Tack vare engagemanget kan fler ungdomar träffa goda förebilder och känna sig mer välkomna på arbetsmarknaden.

Läs mer på hemsidan:


CSR Skåne logotyp utan bakgrund

Ännu inte medlem i CSR Skånes nätverk? Klicka på knappen nedan:

Bli medlem

 

 

27 oktober: Vad ska du tänka på när du berättar om företagets hållbarhetsarbete?

Gränsen mellan hållbarhetsrapportering och marknadsföring börjar suddas ut!

Allt eftersom att utvecklingen går mot att du som företag ska vara mer transparent och rapportera om ditt hållbarhetsarbete digitalt, blir marknadsföringsregler viktigare att känna till. Hur kan en verksamhet marknadsföra sitt hållbarhetsarbete utan att det är lagstridigt?

Till hjälp under förmiddagen har vi presentationer och erfarenheter från ICC, Reklamombudsmannen, Vinge, Bokföringsnämnden (BFN) och Aspekta

Anmäl dig här

Datum: 27 oktober 2022

Tid: 09.00–11.30

Plats: (Hybrid) Zoom eller på plats vid vårt Malmökontor (Södra Promenaden 51). Det finns möjlighet till mingel med deltagarna efteråt. Vill du delta på plats? Skicka ett mejl till Caroline Charlier () med rubrik “Marknadsföringsregler”.

Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk (CSR Skåne och NCSH). Övriga: 995 kr ex. moms (reducerat pris).

Agenda
09.00–09.10     TEM/CSR Skåne Caroline Charlier, moderator – Välkomna
09.10–09.30     ICC Kajsa Persson-Berg – Om ICCs regelverk
09.30–09.50     Reklamombudsmannen Gunilla Welander och Elisabeth Trotzig – Praxis 
09.50–10.10     Vinge Anders Leissner – Gränsdragning mot lagstridighet
10.10–10.30     Bokföringsnämnden Stefan Pärlhem – Om lagstadgad rapportering
10.30–10.50     Aspekta Martin Lucander – Vad man ska tänka på när man kommunicerar ett företags hållbarhetsarbete 
10.50–11.20     Frågor och diskussion
11.20–11.30     Avslutande ord

Häng och mingel efteråt för de som kan och vill!


Mer om de medverkande bolagen och talarna:

 • Internationella Handelskammaren (ICC) är världens största näringslivsorganisation. Genom ett nätverk av 45 miljoner medlemmar arbetar ICC för frihandel och för att underlätta hållbara internationella affärer, bland annat genom utvecklingen av globala standarder och frivilliga regelverk. Kommunikationschef Kajsa Persson-Berg kommer att berätta om ICC:s globala regler för ansvarsfull marknadsföring och hur ni som företag kan försäkra er om att era miljö- och klimatpåståenden lever upp till högt ställda krav från både konsumenter och domstolar.
 • Reklamombudsmannen, näringslivets självreglering, går igenom praxis rörande miljöargument i reklam, med presentation från jurist Gunilla Welander och reklamombudsman Elisabeth Trotzig.
 • Anders Leissner ingår i Vinges arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor. Innan Anders började på Vinge arbetade han på ett ledande sjöförsäkringsbolag i mer än 20 år, vilket gett honom en bred och praktisk erfarenhet av bland annat bolagsstyrning, compliance och hållbarhetsarbete. Detta utifrån både ett svenskt och internationellt perspektiv. Anders har dessutom flerårig erfarenhet från allmän juridisk rådgivning åt svenska och utländska klienter, samt bakgrund som skiljeman. I januari 2021 utsåg regeringen Anders som ordförande i Krigsförsäkringsnämnden.
 • Stefan Pärlhem är kanslichef på BFN. BFN är en myndighet som ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed för cirka 1 miljon svenska företag. Stefan Pärlhem deltar i internationellt arbete när det gäller frågor om finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering. Han är expert i regeringens utredning om införandet av EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering.

Besök de medverkande bolagen:

 icc logotyp     ro logotyp   vinge logotyp     bfn logotyp     aspekta logo


 CSR Skåne logotyp utan bakgrundÄnnu inte medlem i nätverket? Du registrerar dig enkelt här!

20 oktober: Välkommen på mingel hos TEM

Efter en lyckad vårfest bjuder vi nu återigen in till en kväll på vårt Malmökontor

Vi samlas med medlemmar, kunder och partners från våra nätverk CSR Skåne och NCSH för en trevlig kväll med plats för mycket mingel. Lättare plockmat, snacks och vin står på menyn. Om du är i området: kom förbi!
 
 
Datum: 20 oktober 2022
 
Tid: 17.00–21.00
 
Plats: Södra Promenaden 51, Malmö
 
Frågor? Skicka ett mejl till Felicia Hedetoft () för fler detaljer.
 
Varmt välkommen!

29 September: How do you best manage your supply chain?

Vänligen notera: Denna utbildning kommer att hållas på engelska.

A comprehensive training in grasping the supply chain – in relation to customer and legal requirements as well as to sustainability reporting

Why is it important to have knowledge about your supply chain? How do you manage it practically?

In this training, we will go through legal as well as other external and internal demands: how to map your supply chain and how to do the follow-up work. Together with SonyCarbonCloud and Responsibly, we will present the tools that can help you in your daily work, along with cases of practical experiences.

Register here

Date: 29 September 2022

Time: 09.00–10.30 CET

Location: (Hybrid) Zoom or on-site at our Malmö office (Södra Promenaden 51). There is an opportunity to mingle with the participants afterwards. Do you want to participate on-site? Send an email to Caroline Charlier () with the title “Managing your supply chain”.

Cost: Free of charge for all members in TEM's networks (CSR Skåne and NCSH). Others: 995 SEK excl. VAT (reduced price).

Mingling afterwards for those who wish!


Presenting

- Sony: Karin Ahltin (Senior Sustainability Manager, Sony Nordic (Sweden))
- CarbonCloud: Alice Hyllstam (Senior Sustainability Expert)
- Responsibly: Thomas Buch Andersson (Co-founder & CEO)


Learning objectives

• To understand the strategic reasons behind sustainably managing your supply chain.
• To identify the main frameworks and regulations that impact supply chain management.
• To get clarity on the first steps towards sustainably managing your supply chain.
• To proceed from experiences of leading actors, sharing real examples from supply chain management.
• To work with practical tools that can help your progress in supply chain management.

More from the participating companies:
 
 • Click here to read more about how Sony works with their supply chain. In her presentation, Karin Ahltin will give an example from the industry. Karin will share how Sony works with sustainability and the supply chain – in terms of long term plans, the current structure and how to practically use this structure in daily business. 
 • CarbonCloud is a climate intelligence platform for the food industry, and helps companies calculate, understand, reduce, and communicate their climate footprint. Footprint calculations take mere minutes where traditional methods take months. The platform houses the largest dataset delivering climate footprints for food, designed for real-time and networked supply chain oversight and emissions-hotspot identification for accelerated climate decisions. Additional infrastructure innovations include sandbox environments for business risk and investment mitigation. The company was founded in Gothenburg in 2019 and boasts a list of clients from challenger brands like Oatly and Tenzing to household food names such as Dole and Cloetta.
 • Responsibly is a technology platform to track and take action on sustainability in your supply chain. Move away from arbitrary surveys, and use Responsibly's advanced AI to aggregate and centralize all data on your suppliers and compute their sustainability footprint without engaging them. Integrate actionable and customizable sustainability scorecards in the purchasing process, and manage and monitor progress across sustainability objectives like decarbonization, living wages or compliance. Collaborate with the supplier to improve their performance, and empower the supplier with easy-to-use guidance on how to improve their performance.

 CSR Skåne logotyp utan bakgrundÄnnu inte medlem i nätverket? Du registrerar dig enkelt här!

25 augusti: Gröna finansieringsmöjligheter från experterna

Välkommen till nästa CSR Skåne-förmiddag, fylld med tips från de med gedigen erfarenhet inom området!

Vi har märkt av växtvärk bland många företag i vårt nätverk. Det finns en mängd hållbara produkter och lösningar, men också ett behov av att få ut dessa på den internationella marknaden. Några företag saknar finansiering, andra saknar verktyg om hur man går till väga. Vare sig du har massor av erfarenhet eller behöver råd för att kunna börja skala upp och exportera: följ med till CSR Skånes träff den 25 augusti.
 
 
Vi kommer att få höra lärorika presentationer från Svensk Exportkredit, Nefco och EKN.
 
Datum: 25 augusti 2022
 
Tid: 09.00–10.30
 
Plats: (Hybrid) Zoom eller på plats vid vårt Malmökontor (Södra Promenaden 51). Det finns möjlighet till mingel med deltagarna efteråt. Vill du delta på plats? Skicka ett mejl till Caroline Charlier () med rubrik “Export & Hållbara investeringar”.
 
Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk (CSR Skåne och NCSH). Övriga: 995 kr ex. moms (reducerat pris!).
 
Agenda
09.00–09.05     TEM/CSR Skåne Caroline Charlier, moderator – Välkomna
09.05–09.20     Svensk Exportkredit Max Hedberg (Kundansvarig) och Johan Henningsson (Senior Sustainability Specialist)
09.25–09.40     Nefco Joakim Svahn (Investment Officer)
09.45–10.00     EKN Marcus Nilsson (Senior Underwriter)
10.05–10.30     Frågor och diskussion 
 
Häng och mingel efteråt för de som kan och vill!

Mer om de medverkande bolagen:

 • Svensk Exportkredit är ett statligt bolag som finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder. Max Hedberg kommer att berätta om deras finansieringslösningar och Johan Henningsson om hur hållbara finansieringslösningar fungerar.
 • NefcoThe Nordic Green Bank – riktar sin finansiering till små och medelstora bolag (SMB) som satsar internationellt med lösningar som har positiv inverkan på miljö och klimat. Nefco erbjuder lån på marknadsvillkor, investeringskapital samt stöd till förstudier för internationalisering till nordiska SMB.
 • EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör de genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt. Marcus Nilsson kommer även att ge oss en inblick i EKN:s olika finansieringslösningar, som ökar möjligheten för exportföretag och deras underleverantörer att få ja från banken då EKN täcker bankens risk. 

 CSR Skåne logotyp utan bakgrundÄnnu inte medlem i nätverket? Du registrerar dig enkelt här!

Nytt projekt ombord, finansierat av Svenska institutet

Låt oss tillsammans minska läkemedelsrester i Östersjöregionen!

Det är med glädje som vi nu kan meddela NCSH:s senaste projektdeltagande i partnerskap med Scanbalt från Estland och Lithuanian Biotechnology Association, samt i samarbete med Business Region Göteborg: Closing gaps: Techniques and solutions for reducing pharmaceutical residuals in the Baltic Sea region.

 • Har du eller känner du till en lösning som minskar läkemedelsrester i avfall från sjukvården? Berätta om denna lösning för oss! Kontakta Caroline Charlier på .

Östersjön är ett område som delas av flera nationer och som har ett komplext ekosystem. På grund av detta kräver området gemensamma åtgärder för att öka ett tvärsektoriellt samarbete och förbättra vattnets hälsa.

Från DIG är vi intresserade av att veta om befintliga tekniker, lösningar, processer och avfallshanteringssystem som kan hindra läkemedelsrester från att nå hav och avloppsvatten. Med det sagt vill vi stoppa dessa rester så tidigt som möjligt i processen – i allt från tillverkning av läkemedel och hantering av använda läkemedel, till ledningssystem på sjukhus, avfallshantering i städer, städning på sjukhus och så vidare.

Meddela oss gärna om vilka lösningar som finns där ute!

Om projektet

Läkemedelsrester från hälso- och sjukvårdssektorn och deras miljöpåverkan är nyckelområden där tekniska, operativa och normativa klyftor mellan länder måste minska.

Med detta mål kommer partnerna i projektet att samarbeta horisontellt under de kommande åtta månaderna. Vi kommer att dela med oss av, och jämföra, tekniker och förutsättningar för användandet av innovativa lösningar – lösningar som kan minska läkemedelsrester inom sjukvården i Östersjöländerna.

Projektet kommer att bidra till att minska och täppa till befintliga klyftor (tekniska och operativa) bland de involverade aktörerna. Det kommer även att dela med sig av och jämföra tekniker, förhållanden och innovativa lösningar – allt med det långsiktiga målet att minska påverkan på miljön.

Läs mer här


Detta projekt finansieras av Svenska institutet.

svenska institutet logotyp

Vill du vara med och bygga ett hållbart näringsliv i södra Sverige, och få praktisk kunskap på köpet?

Bli medlem i vårt unika nätverk CSR Skåne!

CSR Skåne är ett regionalt nätverk för skånska företag, organisationer och NGOs som vill skaffa sig kunskap, erfarenheter och verktyg för sitt CSR-arbete.
 
Nätverket är baserat på samarbete genom delad kunskap och erfarenheter från experter, allt för att förbättra medlemmarnas hållbarhetsprestanda. Med sitt praktiska fokus och sina engagerade medlemmar, säkerställer CSR Skåne genomslagskraft för alla röster i regionens näringsliv.
 
Dessa röster inkluderar DIG – vare sig du är ett litet eller medelstort företag, en entreprenör eller nystartad organisation, eller ett stort och multinationellt företag. CSR Skåne är tvärsektoriellt, vilket betyder att alla sektorer får lärdomar om vad som passar just deras kärnverksamhet.
 
Varje år erbjuder nätverket en mängd träffar (både digitala och fysiska) som speglar aktuella hållbarhetsfrågor. Du hittar alla kommande träffar i vår kalender. Nätverket ger dig också möjlighet att delta i gemensamma projekt för att nå nya marknader och utveckla din kapacitet vad gäller organisationens sociala ansvar och hållbara affärer.
 
Gå med i CSR Skåne redan idag, och bli en del av ett nätverk som är:
 • Tillgängligt, med fokus på det regionala 
 • Tvärsektoriellt, med ett brett kontaktnät av medlemmar från många olika områden
 • Inriktat på hållbarhet i praktiken

Klicka här för medlemskap!

För mer information, kontakta nätverksansvarig Caroline Charlier via mejl () eller telefon: +46 (0) 708 92 73 03. Du kan läsa mer om CSR Skåne och hitta länkar till våra tidigare träffar här.

CSR Skåne logotyp utan bakgrundVarmt välkommen!
 
 

CSR Skåne-träff: Cirkulärt byggande 19 maj

Hur kan en cirkulär ekonomi se ut i praktiken? Anmäl dig till vår träff och lär dig mer!

 

19 maj csr skane talare

 

Den 19 maj är det äntligen dags för nästa CSR Skåne-träff, denna gång på temat Cirkulär ekonomi – Byggnader. Tillsammans med talare från Wingårdhs, E.ONKraftringen och Skanska Öresund kommer du att kunna utöka dina kunskaper om dagens cirkulära byggnader och hur cirkulärt byggande kan se ut i praktiken. Dessutom får du ta del av erfarenheter inom bland annat hållbara energisystem och arbetet med Hyllie Terrass. Välkommen!

Tid: 09.00–10.30

Plats: Online (Zoom) samt på plats vid Södra Promenaden 51 i Malmö, för de som önskar. För att medverka på plats, skicka ett mejl till Caroline Charlier () med rubrik "Cirkulär ekonomi"

Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk (CSR Skåne och NCSH). Övriga: 1995 kr ex. moms.

Anmäl dig här

Från talarna bjuder träffen bland annat på detta:

 • Vera Matdotter (Hållbarhetsstrateg, Wingårdhs) presenterar arkitektbyråns arbete med återbruk och energismarta lösningar i kvarteret Embassy of Sharing, Malmö. 
 • Peder Berne (Hållbarhetskoordinator, E.ON) berättar om varför E.ON vill spela en ledande roll i omställningen till ett samhälle drivet av naturens kraft, inte på dess bekostnad. I denna omställning är långsiktighet och ett gott samarbete med kommuner, fastighetsaktörer och andra aktörer viktiga framgångsfaktorer för att lyckas. År 2025 kommer E.ON enbart att erbjuda 100% återvunnen och förnybar energi, genomsyrat av ledstjärnan "Helt hundra 2025".
 • Sara Kralmark (Hållbarhetsstrateg, Kraftringen) visar oss världens största lågtempererade fjärrvärmenät.
 • Patrik Lundberg (Affärsutvecklare, Skanska Öresund) ger inblick i Skanskas hållbarhetsarbete, med en presentation av byggnaden Hyllie Terrass och arbetet med NollCo2 där.


CSR Skåne logotyp utan bakgrundÄnnu inte medlem i CSR Skånes nätverk? Du kan enkelt registrera dig här!


 Image: Canva

21 april: Du missar väl inte vår kurs i praktiskt hållbarhetsarbete?

Ta steget in i hållbarhetsarbetet med TEM:s grundläggande halvdagskurs!

Den 21 april har du möjlighet att lära dig om hur hållbarhetsarbete kan fungera praktiskt i olika verksamheter. Under kursen får du bland annat en genomgång av CSR-strategi, hållbarhetskommunikation och väsentlighetsanalys. Ett utmärkt tillfälle för dig som vill bekanta dig med ämnet och skaffa dig grundläggande, utvecklingsbara kunskaper.   

Anmäl dig här!

Tid: 08.30–12.30

Plats: Online (Zoom) eller på plats vid Södra Promenaden 51 i Malmö, om så önskas. Anmälan på plats sker via mejl till med rubrik "Utbildning Grundläggande hållbarhetsarbete april 2022"

Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk (CSR Skåne och NCSH). Övriga: 2 950 ex. moms.

Läs mer om utbildningens innehåll och mål här.

2 veckor kvar: Anmäl dig till Hållbarhetsrapportering med CSR Skåne

Lär dig mer om hållbarhetsrapportering 17 mars!

 

pwc hoganas csr skane traff

 

Välkommen till en CSR Skåne-träff med gedigen kunskap och erfarenhetsutbyte från PwC och Höganäs AB. På träffen får du information om EU:s taxonomi, Global Reporting Initiative (GRI), Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) och Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Du får också veta hur du praktiskt kan systematisera ditt hållbarhetsarbete för att samla in data för rapportering.

Anmäl dig här! 

Datum: 17 mars 2022

Tid: 09.00–10.30

Plats: Online (Zoom) samt på plats vid Södra Promenaden 51 i Malmö, för de som önskar. Anmälan på plats sker via mejl till Caroline Charlier () med rubrik "Hållbarhetsrapportering"

Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk (CSR Skåne och NCSH). Övriga: 1995 kr ex. moms.

Underkategorier

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2023 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.