TEM • Södra Promenaden 51 • 211 38 Malmö • Tel: 040-606 55 80 • E-post:

Ledningssystem

Att jobba strukturerat med sitt verksamhetssystem är en framgångsfaktor för de flesta verksamheter. Det gäller att ha ett system som är väl anpassat till organisationens förutsättningar för att det ska bli ett smidigt hjälpmedel snarare än en hyllvärmare. Vi bygger och utvecklar ledningssystem inom bl.a. miljö (ISO 14001), arbetsmiljö (ISO 45001), kvalitet (ISO 9001) och enligt standarden för socialt ansvarstagande (ISO 26000). Vi arbetar även med ett stort antal andra ISO-standarder.

Revisioner

Ett sätt att utveckla och förbättra verksamhetens ledningssystem är att göra regelbundna internrevisioner. Vi reviderar kontinuerligt allt från globala koncerner och småföretag till kommuner och landsting. När ni anlitar TEM för att göra interna revisioner får ni en erfaren revisor som kan agera friare än en revisor kan göra vid externa revisioner. Vi bidrar gärna med smarta lösningar på hur ni bäst drar nytta av ert system och undviker onödig byråkrati. Vi reviderar främst mot kraven i ISO 14001 och ISO 45001. Vi kan även göra specialrevisioner mot t.ex. projektplaner, eller på underleverantörer och uppförandekoder. Bland våra konsulter finns certifierade revisionsledare enligt ISO 19011.

Kontakta oss för mer information: , 040 - 606 55 80 eller Läs mer på vår hemsida »

Om Tem

TEM bedriver konsultverksamhet, leder forsknings- och utvecklingsprojekt, driver nätverk och håller näringslivsanpassade utbildningar, allt med fokus på hållbarhet.
Läs mer på vår hemsida »

Logga in

Inloggning för registrerade kunder.

Logga in här!

 

GRATIS DEMO

Är du inte kund ännu? Boka en gratis demo av Lagledning.se och se fördelarna med portalen direkt. 

Kontakt

Vill ni veta mer om lagledning.se?
Kontakta oss på
Telefon: 040 606 55 80

Scroll to top