TEM • Södra Promenaden 51 • 211 38 Malmö • Tel: 040-606 55 80 • E-post:

Att följa den lagstiftning man berörs av är en självklarhet för de flesta verksamheter, men att göra det i praktiken är inte alltid lika enkelt. TEM erbjuder därför lagefterlevnadskontroller för miljö- och arbetsmiljölagstiftning som ett komplement till våra andra lagtjänster samt periodiska besiktningar. Vid en lagrevision besöker vi er verksamhet och tittar på lagefterlevnaden i teori och praktik. Ni får sedan en rapport över hur lagefterlevnaden ser ut. Här tydliggörs brister och förbättringsmöjligheter men också vad som fungerar bra i verksamheten ur lagstiftningsperspektiv. På detta sätt får ni ett kvitto på hur lagefterlevnaden ser ut i er verksamhet.

Utöver detta kan vi hjälpa er med att upprätta miljörapporter, miljötillstånd och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för miljöfarlig verksamhet och tillhandahålla diverse andra skräddarsydda tjänster på området.

Kontakta oss för mer information: , 040 - 606 55 80 eller Läs mer på vår hemsida »

Om Tem

TEM bedriver konsultverksamhet, leder forsknings- och utvecklingsprojekt, driver nätverk och håller näringslivsanpassade utbildningar, allt med fokus på hållbarhet.
Läs mer på vår hemsida »

Logga in

Inloggning för registrerade kunder.

Logga in här!

 

GRATIS DEMO

Är du inte kund ännu? Boka en gratis demo av Lagledning.se och se fördelarna med portalen direkt. 

Kontakt

Vill ni veta mer om lagledning.se?
Kontakta oss på
Telefon: 040 606 55 80

Scroll to top