TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • Tel: 040-606 55 80 • E-post:

Att följa den lagstiftning man berörs av är en självklarhet för de flesta verksamheter, men att göra det i praktiken är inte alltid lika enkelt. TEM erbjuder därför lagefterlevnadskontroller för miljö- och arbetsmiljölagstiftning som ett komplement till våra andra lagtjänster samt periodiska besiktningar. Vid en lagrevision besöker vi er verksamhet och tittar på lagefterlevnaden i teori och praktik. Ni får sedan en rapport över hur lagefterlevnaden ser ut. Här tydliggörs brister och förbättringsmöjligheter men också vad som fungerar bra i verksamheten ur lagstiftningsperspektiv. På detta sätt får ni ett kvitto på hur lagefterlevnaden ser ut i er verksamhet.

Utöver detta kan vi hjälpa er med att upprätta miljörapporter, miljötillstånd och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för miljöfarlig verksamhet och tillhandahålla diverse andra skräddarsydda tjänster på området.

Kontakta oss för mer information: , 040 - 606 55 80 eller Läs mer på vår hemsida »

Om Tem

TEM bedriver konsultverksamhet, leder forsknings- och utvecklingsprojekt, driver nätverk och håller näringslivsanpassade utbildningar, allt med fokus på hållbarhet.
Läs mer på vår hemsida »

Logga in

Inloggning för registrerade kunder.

Logga in här!

Kontakt

Vill ni veta mer om lagledning.se?
Kontakta oss på
Telefon: 040 606 55 80

Scroll to top