TEM • Södra Promenaden 51 • 211 38 Malmö • Tel: 040-606 55 80 • E-post:

  Translate the page

  svarzh-CNenfrdeitjaes

  Utbildning: Hållbar sjukvård - i samarbete med Aktuell Hållbarhet och Dagens Medicin

  Datum
  05 sep 2019 08:30 - 16:30

  Beskrivning

  Hållbar sjukvård – så arbetar du med miljö och hållbarhet i sjukvården

  Denna utbildning i Stockholm ger dig kunskap om hur du arbetar med miljö och hållbarhet inom sjukvården, vare sig du själv arbetar i sjukvården eller är en leverantör. Du får kunskaper om vad som skapar en hållbar sjukvård, alltifrån organisation, lagstiftning och hur du engagerar medarbetare. Du får grundkunskaper om avfall, läkemedel, inköp, klimat, transporter och kemikalier.

  Hållbar sjukvård inkluderar alltifrån minskade utsläpp av läkemedel i miljön till energieffektivisering av sjukhusbyggnader. Under kursen varvas teoretiska moment med övningar, där du som deltagare kan ta upp frågor som rör ditt arbets- och ansvarsområde. Efter utbildningen har du fått djupare kunskap om sjukvårdens utmaningar inom hållbarhet och hur de kan lösas.

  UTBILDNINGEN GÅR IGENOM
  – Vad som gör sjukvården så speciell när det kommer till miljöarbete och vilka hållbarhetsfrågor är specifika för sjukvården, till exempel läkemedel i miljön, smittförande- och annat farligt avfall och kemikalier i material
  – Hur man arbetar med inköp och leverantörer
  – Miljötekniklösningar specifika för hälso- och sjukvården
  – Relevant lagstiftning
  – Management: Ledningssystem, hållbarhetsrapportering och andra verktyg för att styra verksamheten
  – Goda exempel från regioner, landsting, privat sjukvård och leverantörer
  – En internationell utblick, hur arbetar andra länder med frågan.

  MÅL MED UTBIDNINGEN
  Att du som deltagare ska få kunskaper och färdigheter i hur ni kan arbeta med miljö och hållbarhet i din verksamhet.

  • Kunskap i miljölagstiftning och annan lagstiftning som har betydelse för hälso- och sjukvårdens hållbarhetsarbete
  • Kunskap om sjukvårdens utmaningar inom hållbarhet och hur de kan lösas
  • Exempel på miljöteknik, innovation, företagssamarbeten som bidrar till en hållbar sjukvård
  • Kunskap om hur ni kan arbeta med avfall, läkemedel, inköp, klimat, transporter och kemikalier

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

  • Miljöombud, miljösamordnare, miljöchefer, ledande befattningshavare och andra anställda i privat och offentlig sjukvård.
  • Leverantörer till sjukvården som behöver en större insikt i sjukvårdens arbetssätt, fokusområden och utmaningar
  • Konsulter, advokater, revisorer med sjukvården som kund och som tangerar hållbarhetsområdet.

  Utbildningen genomförs i samarbete med Aktuell Hållbarhet Utbildning.

  anmaldighar

  Program

  08.30-09.00 Registrering samt servering av kaffe och smörgås.

  09.00-10.00 Introduktion till hållbar sjukvård och internationell utblick
  Utbildningen inleds med en introduktion till vad hållbar sjukvård innebär. Vad menar vi när vi talar om hållbar sjukvård?

  Därefter gör vi en internationell utblick och tittar på hur arbetet ser ut utanför Sveriges gränser. Du får en jämförelse med arbete i Sverige och vi tittar på nationella exempel.

  10.00-10.30 Miljölagstiftning
  Dagen fortsätter med en genomgång av miljölagstiftning och annan lagstiftning av särskild betydelse för hälso- och sjukvårdens hållbarhetsarbete.

  10.30-12.00 Miljöfrågorna i hälso- och sjukvården
  Vi fortsätter med att fördjupa oss inom ett antal frågor som rör miljön. Vi går igenom:

  • Avfall och smittförande avfall
  • Återvinning, avfallsminimering
  • Kemikalier och kemikaliehantering, regler och register
  • Transporter
  • Logistik – internt/externt
  • Energi, hur kan man minska?
  • Byggnader,  bra och mindre bra exempel
  • Material, bra och mindre bra exempel
  • Läkemedel i miljön

  12.00-13.00 Lunch

  13.00-14.00 Goda exempel i hälso- och sjukvården
  Inom hälso- och sjukvården finns flera exempel på hur man kan arbeta hållbart. Vi tittar på miljöteknik, innovation, företagssamarbeten och andra goda exempel som har bidragit till en hållbar sjukvård.

  14.00-15.30 Inköp, styrning och redovisning

  • Inköp och leverantörskedjor – hur arbetar sjukvården aktivt med att förbättra inköpen och vad innebär det för leverantörerna?
  • Styrning och kontroll – Ledningssystem, lagefterlevnad och revision i hälso- och sjukvården.
  • Hållbarhetsredovisning i sjukvården, med fokus på rapporteringsramverket GRI

  15.30-16.15 Att engagera medarbetare i hållbarhetsfrågor 
  Vi tittar på hur du kan få dina medarbetare engagerade i hållbarhetsarbetet. Hur gör vi för att skapa förändringar ur ett hållbarhetsperspektiv?

  16.15-16.30 Avslutande diskussion

  ANMÄL DIG HÄR>>

  Strategiskt hållbarhetsarbete

  TEM består av två delar som stärker varandra och gör oss till en unik verksamhet:

  • Vi är en samhällsaktör som driver nätverk och projekt inom miljö & CSR.
  • Vi är en konsultverksamhet med erfarna projektledare, konsulter, revisorer och utbildare.

  Kalender

  26 aug
  Sommarträff
  26 aug 2020 09:00 - 12:00

  Sommarträff 26 aug

   

  CSR Skåne bjuder in till studieresa hos Scandinavian Green Roof Institute. 

  Vi möts i Augustenborg den 26 augusti för en guidad tur i Ekostaden som fungerar som en testbädd för hållbar stadsutveckling. I Ekostaden finns flertalet spännande innovationer, som en botaniska takträdgård och ett urbant växthus. Under turen presenteras bland annat grön-blå infrastruktur, ekosystemtjänster i stadsmiljö, energieffektivisering, smarta lösningar på dagvattenhantering och fastighetsnära återvinning. 

  Det bjuds på fika.

  Mer info kommer inom kort...

   

  VAR: Augustenborg, Malmö (exakt plats TBA)

  NÄR: Onsdag 26 augusti

  ANMÄLAN: (meddela ev. alleriger)

   

   

  15 sep
  Internationalisering av hållbarhet
  15 sep 2020 09:00 - 12:00

  Internationalisering av hållbarhet

  Den 15 september bjuder CSR Skåne in till en träff i internationalisering av hållbarhet!

  Det är inte enbart i corona tider som vi gör mycket arbete på distans. Internationalisering på hemmaplan och digitalisering är viktiga hållbara alternativ till fysisk mobilitet.

  Under förmiddagen kommer bland annat undersöka virtuella kommunikation och upprätthållande av hållbarhet på en global nivå. 

   

  Information om plats och talare kommer att annonseras vid senare tillfälle...

  14 okt
  Hållbarhet med knappa resurser
  14 okt 2020 13:00 - 16:30

   Hållbarhet med knappa resurser

  Många företag kämpar med en vilja om ett proaktivt hållbarhetsarbete, men har svårt att finna ekonomiskt stöd och möjligheterna för att avsätta resurser.

  Den 14 oktober bjuder CSR Skåne in till en eftermiddag på temat hållbarhet med knappa resurser. 

   

  Plats och talare kommer annonseras vid senare tillfälle...

  11 nov
  Introduktionskurs i hållbarhet
  11 nov 2020 09:00 - 12:00

   Introduktionskurs i hållbarhet affisch

   

  Grundläggande utbildning i praktiskt hållbarhetsarbete

  Intresset för hållbarhet ökar, såväl inom företag som i samhället i stort. Det förväntas samtidigt allt mer att kunskaper inom området ska vara integrerat i verksamhetens alla delar.

  TEM:s kurser inom området hållbarhet och CSR (Corporate Social Responsibility) beskriver hur ledande företag arbetar med CSR, hållbarhetsredovisning och standarder som exempelvis ISO 26000. Denna kurs ger grundläggande kunskap och verktyg att förstå de sociala och miljömässiga aspekternas betydelse för utvecklingen av det egna företagets identitet, värdegrund, image och varumärke.


  Datum: 9.00-12.00, 11 november 2020
  Plats: Södra Promenaden 51, 211 38 Malmö
  Kostnad: 2 950 ex moms, obs, gratis för medlemmar i TEM:s nätverk
  Anmälan och frågor:   eller

   


   Vad tas upp?

  Under utbildningen kommer du att få en grundläggande genomgång av hur hållbarhetsarbete praktiskt kan fungera i olika verksamheter. Utbildningen ger bland annat en översiktlig bild av följande områden:
  - Drivkrafter och inflytandesfär- Drivkrafter och inflytandesfär
  - Intressentanalys och intressentdialog
  - Väsentlighetsanalys
  - CSR-strategi- Uppförandekod och dess implementering
  - CSR i leverantörskedjan
  - Hållbarhetskommunikation
  - Hållbarhetsredovisning enligt GRI

  Mål med utbildningen:

   Efter genomförd utbildning kommer du att ha: 
  - Grundläggande kunskaper om praktiskt hållbarhetsarbete i verksamheter
  - Verktyg för att påbörja CSR-arbetet 
  - Förståelse för hur ni kan involvera era intressenter och optimera strategin efter deras önskemål

  Målgrupp:

  Introduktion till CSR är en halvdagskurs för dig som vill veta vad CSR/hålbart företagande är, vilka nyckelaspekter som ingår i CSR-begreppet och hur företag kan jobba med CSR. Kursen motiverar till arbete utifrån CSR-perspektiv och passar alla som vill bekanta sig med ämnet och skaffa grundläggande kunskaper

  Exempelvis: 
  - CSR-samordnare
  - Hållbarhetskoordinatorer
  - Miljö-/kvalitets-/hållbarhetsansvarig 


  Kontakta oss för mer information:

  Thilda Ingelsten

  NCSH

  Vilka är vi på TEM?

  TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

  Kontakta oss!


  040-606 55 80
  Nyhetsbrev

  TEM logo