sven

Value through sustainability

Lagledning

Att följa den lagstiftning man berörs av är en självklarhet för de flesta verksamheter, men att göra det i praktiken är inte alltid lika enkelt. TEM erbjuder därför lagefterlevnadskontroller för miljö- och arbetsmiljölagstiftning som ett komplement till våra andra lagtjänster samt periodiska besiktningar. Vid en lagrevision besöker vi er verksamhet och tittar på lagefterlevnaden i teori och praktik. Ni får sedan en rapport över hur lagefterlevnaden ser ut. Här tydliggörs brister och förbättringsmöjligheter men också vad som fungerar bra i verksamheten ur lagstiftningsperspektiv. På detta sätt får ni ett kvitto på hur lagefterlevnaden ser ut i er verksamhet.

Utöver detta kan vi hjälpa er med att upprätta miljörapporter, miljötillstånd och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för miljöfarlig verksamhet och tillhandahålla diverse andra skräddarsydda tjänster på området.

Kontakta oss för mer information: , 040 - 606 55 80 eller Läs mer på vår hemsida »

Ledningssystem

Att jobba strukturerat med sitt verksamhetssystem är en framgångsfaktor för de flesta verksamheter. Det gäller att ha ett system som är väl anpassat till organisationens förutsättningar för att det ska bli ett smidigt hjälpmedel snarare än en hyllvärmare. Vi bygger och utvecklar ledningssystem inom bl.a. miljö (ISO 14001), arbetsmiljö (ISO 45001), kvalitet (ISO 9001) och enligt standarden för socialt ansvarstagande (ISO 26000). Vi arbetar även med ett stort antal andra ISO-standarder.

Revisioner

Ett sätt att utveckla och förbättra verksamhetens ledningssystem är att göra regelbundna internrevisioner. Vi reviderar kontinuerligt allt från globala koncerner och småföretag till kommuner och landsting. När ni anlitar TEM för att göra interna revisioner får ni en erfaren revisor som kan agera friare än en revisor kan göra vid externa revisioner. Vi bidrar gärna med smarta lösningar på hur ni bäst drar nytta av ert system och undviker onödig byråkrati. Vi reviderar främst mot kraven i ISO 14001 och ISO 45001. Vi kan även göra specialrevisioner mot t.ex. projektplaner, eller på underleverantörer och uppförandekoder. Bland våra konsulter finns certifierade revisionsledare enligt ISO 19011.

Kontakta oss för mer information: , 040 - 606 55 80 eller Läs mer på vår hemsida »

Utöver lag- och ledningstjänster tillhandahåller TEM en rad tjänster och utbildningar inom strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete. TEM driver även företagsnätverk inom hållbarhetsområdet, vilket fungerar som ett forum för att dela erfarenheter för ledande och engagerade organisationer. Vi hjälper framstående organisationer i både privat och offentlig sektor att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete. Detta gör vi genom konsultverksamhet, forsknings- och utvecklingsprojekt, nätverk och näringslivsanpassade utbildningar.

Vi har hjälpt organisationer att utveckla sitt miljöarbete sedan 1980-talet.  TEM bygger, utvecklar och reviderar  mot en rad ledningsstandarder, som miljö (ISO 14001), arbetsmiljö (ISO 45001), kvalitet (ISO 9001) och standarden för socialt ansvarstagande (ISO 26000). Är du intresserad av att länka ditt lagledningssystem till miljöledningssystemet eller att göra en lagefterlevnadskontroll kan vi hjälpa till även med detta. 

Läs mer på vår hemsida »

Varför en lagtjänst?

Varje verksamhet har en skyldighet att känna till och efterleva en mängd lagar inom miljö- och arbetsmiljöområdet - oavsett om man är certifierad i ett ledningssystem eller inte. TEM har sedan 90-talet erfarenhet av att hjälpa organisationer med lagefterlevnad och driver webbtjänsten Lagledning.se.

Med hjälp av Lagledning.se spar ni tid, frigör interna resurser och får en trygg och kostnadseffektiv lösning.

Lagledning.se fungerar för alla organisationer. Vi har i nuläget kunder i en rad branscher, som bilindustrin, hälso- och sjukvården, pappersindustrin, kemiföretag, mekanisk industri m.fl.

Hur fungerar Lagledning.se?

I Lagledning skapar vi en skräddarsydd förteckning över den lagstiftning som är tillämplig för just er verksamhet och hjälper er att tolka hur ni påverkas av reglerna. När laglistan är på plats i Lagledning.se håller vi den uppdaterad med de senaste ändringarna i lagstiftningen.

Ändringarna sammanfattas för dig men du som användare har också möjlighet att se precis vad som hänt i lagstiftningen - ända ner på paragrafnivå. Vi anpassar vår tjänst utifrån era behov och önskemål och vi kan erbjuda differentierade priser beroende på vad som finns på plats idag och på hur mycket arbete verksamheten vill göra på egen hand.

Vad innehåller en laglista för miljö eller arbetsmiljö i Lagledning?

 • Svensk arbetsmiljölagstiftning som berör er verksamhet
 • Svensk och EU-lagstiftning gällande miljö som berör er verksamhet
 • Utdrag av den viktigaste lagtexten med länkar till fulltext
 • Lokala krav (miljölaglistor)
 • Förklarande kommentarer
 • Kopplingar till kraven i miljöledningssystemet ISO 14001 (miljölaglista)
 • Fält för verksamhetens egna anteckningar
 • System för lagefterlevnadskontroll
 • Praktisk sökfunktion

Boka en gratis demo

Om du vill lära dig mer om hur Lagledning.se fungerar och själv se hur ni kan arbeta med verktyget är du välkommen att boka en kostandsfri demonstration. 

Anmäl ditt intresse till  eller ring oss på 040 - 606 55 80 för att boka in ett tillfälle redan idag! 


Vad ingår för kunder?

Kunder hos Lagledning får ett anpassat upplägg på sin lagledningstjänst. Vilket behov man har kan variera beroende på till exempel hur mycket man redan arbetat med miljö- och arbetsmiljölagstiftning, hur stor organisationen är eller huruvida man behöver en utbildning om lagstiftningen.
Alla kunder får genom lagledning.se ett system för lagefterlevnadskontroll och regelbundna uppdateringar av lagstiftningen.

Utöver detta väljer kunden själv huruvida man vill ha en allmän eller verksamhetsspecifik laglista och laguppdatering, om man har behov av utbildning eller ett platsbesök innan upprättande av laglista samt vilka lagefterlevnadskontroller man behöver. Kontakta oss så tar vi fram en offert baserat på era behov.
Nedan följer några exempel på olika kunder hos lagledning.se.

Den lilla kunden
Har en laglista i lagledning.se som alla i verksamheten kan komma åt, baserat på telefonintervju och/eller en förteckning på de lagar man hade sammanställt sedan tidigare. Ett nyhetsbrev skickas ut sex gånger per år med kontinuerlig information om generella laguppdateringar. Anpassade uppdateringar sker via lagledning.se två gånger per år. I samband med detta har kunden en uppföljning med TEM om de nya ändringarna. Kunden kan själv skriva in referenser till rutiner och beskriver hur man uppfyller lagstiftningen i lagledning.se. Ibland vill den lilla kunden ha en utbildning och/eller en lagefterlevnadskontroll och vi löser då det från gång till gång.

Den medelstora kunden
TEM gör ett platsbesök vid upprättandet av laglistan och får därmed en större insikt i hur organisationen fungerar. I samband med upprättandet genomförs en utbildning i miljö- och/eller arbetsmiljölagstiftning för ledande befattningshavare. Alla medarbetare kommer åt lagledning.se och kan se aktuell lagstiftning.

Ett nyhetsbrev skickas ut sex gånger per år med kontinuerlig information om generella laguppdateringar. Anpassade uppdateringar sker via lagledning.se två gånger per år. I samband med detta har kunden en uppföljning med TEM om de nya ändringarna. Om några större förändringar sker i lagstiftningen som berör verksamheten kontaktar TEM kunden direkt. Kunden skriver i samråd med TEM in länkar och kommentarer kring om hur verksamheten följer lagstiftningen. Kunden använder det inbyggda lagefterlevnadsverktyget för lagefterlevnadskontroller i delar av verksamheten eller för specifika processer. En gång om året gör TEM en lagefterlevnadskontroll.

Den stora kunden
Kunden har både miljö- och arbetsmiljölaglistor, i vissa fall uppdaterade på olika verksamheter/processer. TEM gör ett platsbesök vid upprättandet av laglistorna och har därmed en större insikt i hur organisationen fungerar. I samband med upprättandet genomförs en utbildning i miljö-/arbetsmiljölagstiftning för ledande befattningshavare. Alla medarbetare kommer åt lagledning.se och kan se aktuell lagstiftning.

Ett nyhetsbrev skickas ut sex gånger per år med kontinuerlig information om generella laguppdateringar. Anpassade uppdateringar sker via lagledning.se två gånger per år. I samband med detta har kunden en uppföljning med TEM om de nya ändringarna. Om några större förändringar sker i lagstiftningen som berör verksamheten kontaktar TEM kunden direkt. Kunden skriver i samråd med TEM in länkar och kommentarer kring hur verksamheten följer lagstiftningen. Kunden använder det inbyggda lagefterlevnadsverktyget för lagefterlevnadskontroller i delar av verksamheten eller för specifika processer. På våren gör TEM en årlig lagefterlevnadskontroll på arbetsmiljölagstiftning och på hösten en lagefterlevnadskontroll gentemot miljölagstiftning enligt ett upprättat 3-årsprogram.

Fördelar med Lagledning.se:

 • Differentierade priser beroende på verksamhetens behov och önskemål
 • Tydlig koppling till miljöledningssystemet 14001
 • Möjlighet till skräddarsydda laglistor
 • Strukturerat efter ämnesområden som ger en lättöverskådlig lista
 • Regelbundna laguppdateringar inklusive lättillgängliga sammanfattande texter
 • Lagefterlevnadsprotokoll i samma system
 • Sökfunktion
 • Personlig rådgivning kring hur ni på bästa sätt hanterar olika krav

lagbevakning 3

Satsa på ett systematiskt och säkert system med supportfunktioner –
och frigör tid till det du verkligen vill fokusera på!

Lagledning.se är en tjänst som hjälper organisationer att upprätthålla en laglista för miljö- och arbetsmiljörätt.

Tjänsten är:

 • Uppdaterad, som lagledningskund vet du att du alltid har tillgång till de senaste uppdateringarna
 • Lagom & strukturerad, Inga onödiga extra tillägg eller kostnader
 • Anpassad, efter era behov, så att både små och stora organisationer kan hitta kostnadseffektiva lösninga
 • Lättförståelig, Lagledning.se hjälper dig att hålla koll på laguppdateringar för din organisation så du kommer vidare till att jobba med det du egentligen vill
 • Omfattande, Varje företag kan kostandsfritt lägga till det antal administratörer som krävs för verksamheten

Med hjälp av lagledning.se slipper du slösa tid på att bevaka uppdateringar i lagstiftningen och filtrera igenom lagstiftningen för att bedöma vilka lagar och ändringar som är relevant för din verksamhet. Tjänsten uppdateras 2 gånger om året, med 8 tillhörande nyhetsutskick.

Lagledning.se gör också tung lagtext mer förståelig genom anpassade förklaringar för varje lag som berör din verksamhet. Genom kommentarsfunktioner kan du och dina medarbetare göra länkarna mellan lagstiftning, verksamheten och ledningssystem ännu tydligare. 

Kontakta oss för mer information: , 040 - 606 55 80 eller Läs mer på vår hemsida »

 

Kalender CSR Skåne

18 nov
Hållbarhet med knappa resurser
Datum 18 nov 2020 13:00 - 16:30
25 nov
Introduktionskurs i hållbarhet
25 nov 2020 09:00 - 12:00
10 dec
Hållbarhetsåret 2021
10 dec 2020 13:00 - 16:30

Kalender NCSH

10 nov
Online Seminar: Yale and NCSH
10 nov 2020 17:00 - 19:00
10 dec
NCSH 5 år!
10 dec 2020 17:00 - 23:00

Strategiskt hållbarhetsarbete

TEM består av två delar som stärker varandra och gör oss till en unik verksamhet:

 • Vi är en samhällsaktör som driver nätverk och projekt inom miljö & CSR.
 • Vi är en konsultverksamhet med erfarna projektledare, konsulter, revisorer och utbildare.

CSR Skåne

Nordicshc

Lagledning

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2020 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.