TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes

CSR-inventering och CSR-strategiCSR inv

CSR-inventering (ansvars- och riskanalys)

CSR-inventering är ett mycket effektivt sätt att påbörja CSR-arbete.

Med hjälp av en CSR-inventering, eller en ansvars- och riskanalys från ett CSR-perspektiv, analyseras alla processer, policys och rutiner som i dagsläget finns i en verksamhet och som kan kopplas till CSR, samtidigt som de viktiga aspekter som saknas kartläggs och handlingsplaner tas fram.

CSR-strategi

En övergripande CSR-startegi är ett måste för ett strukturerat CSR-arbete. TEM stödjer företag i framtagningen av en strategi kopplad till verksamhetens sociala och miljömässiga ansvar, samt i framtagninga av övriga relevanta dokument: CSR-policy, verksamhetspolicy med koppling till CSR, uppförandekod (intern och extern) med mera.

 


Kontakta oss för mer information om tjänsten:

Växel: 040-606 55 80


Tillbaka till CSR-tjänster

Strategiskt hållbarhetsarbete

TEM består av två delar som stärker varandra och gör oss till en unik verksamhet:

  • Vi är en samhällsaktör som driver nätverk och projekt inom miljö & CSR.
  • Vi är en konsultverksamhet med erfarna projektledare, konsulter, revisorer och utbildare. 

Kalender

aug
14

14 aug 2018 15:30 - 16:30

aug
23

23 aug 2018 09:00 - 17:00

sep
12

12 sep 2018 09:00 - 12:00

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top