sven

Value through sustainability

Utbildning

Här är utbildningen som ger dig kunskap om hur du arbetar med hållbarhet, miljö och CSR inom sjukvården. Du får kunskaper om vad som skapar en hållbar sjukvård, alltifrån organisation och miljölagstiftning till hur du engagerar medarbetare. Du får grundkunskaper om avfall, transporter, kemikalier och andra avgörande miljöfrågor för ett ökat hållbarhetsarbete inom sjukvården.

Under kursen varvas teoretiska moment med övningar, där du som deltagare kan ta upp frågor som rör ditt arbets- och ansvarsområde. Efter utbildningen har du fått djupare kunskap om sjukvårdens utmaningar inom hållbarhet och hur de kan lösas.

Målgrupp

 • Miljöombud, miljösamordnare, miljöchefer, ledande befattningshavare och andra anställda i privat och offentlig sjukvård
 • Leverantörer till sjukvården som behöver en större insikt i sjukvårdens arbetssätt, fokusområden och utmaningar
 • Konsulter, jurister, revisorer och andra med sjukvården som kund och där arbetet tangerar hållbarhetsområdet

Om utbildningen

Nedan ges en beskrivning av vår utbildning inom hållbar sjukvård. Information om kommande kurstillfällen hittar du i vår kalender.

Vi håller även företagsspecifika utbildningar där vi tillsammans tar fram ett upplägg som passar just era behov.


Introduktion till hållbar sjukvård

Den här halvdagsutbildningen ger dig kunskap om hur du arbetar med hållbarhet, miljö och CSR inom sjukvården. Du får kunskaper om vad som skapar en hållbar sjukvård, alltifrån organisation, miljölagstiftning och hur du engagerar medarbetare. Du får grundkunskaper om avfall, transporter, kemikalier och andra avgörande miljöfrågor för ett ökat hållbarhetsarbete inom sjukvården.

If requested, the training can be held in english.


Kontakta vår kursansvarige för mer information

Daniel Eriksson
, 0707-94 42 13

Daniel är CO-Director på Stiftelsen TEM i Malmö och har arbetat med sjukvårdens hållbarhetsfrågor i över 10 år. Han är grundare till bland annat NCSH (Nordic Center for Sustainable Healthcare) och har suttit i flera internationella styrelser med fokus på hållbar sjukvård. Daniel Eriksson har utbildat tusentals chefer, miljöombud och anställda i hållbar sjukvård och har arbetat åt ett stort antal sjukhus och regioner både i Sverige och internationellt. Han har även arbetat med svensk export av miljöteknik riktad till sjukvården och gjort revisioner i vården med fokus på lagefterlevnad och ISO 14001.

GRI Standards är den senaste versionen av GRIs riktlinjer. Ska din organisation börja med GRI Standards som redovisningssystem för ert hållbarhetsarbete? Vill du visa upp din organisations håll­barhetsarbete på ett transparent och säljande sätt genom att ta fram en hållbarhetsredovisning eller behöver ni utveckla dagens sätt att arbeta med hållbarhetsredovisning?

Utbildningen ger en bra introduktion till Global Re­porting Initiativ’s (GRI) riktlinjer, GRI Standards för håll­barhetsredovisning, samt handfasta råd och tips på hur man rent praktiskt skall gå tillväga i redovisningsproces­sen.

Exempel på områden som tas upp under utbildningen

 • Hur ser grundläggande riktlinjer och redovisningsprinciper ut?
 • Hur arbetar man med intressentdialoger och väsentlighetsanalys?
 • Vilka personer i organisationen be­höver vara inblandade?
 • Vilka data skall samlas in?
 • Hur kan redovisningsarbetet bli en motor i organisationens hållbarhet­sarbete?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för att ta fram en hållbarhetsredovisning eller vill få grundläggande kunskaper om hur redovisning enligt GRI Standards kan hjälpa er att styra hållbarhetsarbetet.

Om utbildningen

För att underlätta inlärandet och ska­pa engagemang innehåller utbildnin­garna workshops och olika praktiska ex­empel tas upp. Deltagarna får också möjlighet att lyfta problem och tankar kring den egna verksamheten. Information om kommande kurstillfällen hittar du i vår kalender.

Vi håller även företagsspecifika utbildningar där vi tillsammans tar fram ett upplägg som passar just era behov.


Kontakta vår kursansvarige för mer information 

Marie Pettersson
, 0708-92 73 02

Marie, Fil. Dr. i ekologi, är en av Sveriges ledande miljörevisorer och är certifierad revisionsledare enligt ISO 19011. Med över 10 års erfarenhet av miljöledningsarbete har hon genomfört 100-tals revisioner i så väl stora som små organisationer, offentlig sektor och privat näringsliv. Marie har även gjort ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet), arbetat mycket med hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, OHSAS och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business.

Våra tjänster inom utbildning och kommunikation är mycket efterfrågade. Vi har genom åren utbildat tusentals personer inom hållbarhetsområdet och hjälpt många organisationer med att kommunicera sitt miljöarbete.

Vi håller både öppna och företagsanpassade utbildningar inom många olika områden som rör miljö och hållbarhet. Det kan handla om allt ifrån en kortare inspirationsföreläsning till en flerdagarsutbildning.

Inom kommunikationsområdet arbetar vi bland annat med att skriva hållbarhetsrelaterade artiklar och rapporter, göra hållbarhetsredovisningar och miljöredovisningar.

Läs mer i vårt utbildningsblad (pdf) >>>
Läs mer i vårt informationsblad om kommunikation (pdf) >>>Kontakta oss på: , 046 - 16 58 50

Grundkursen som ger dig allt du behöver veta och all praktiska verktyg för att sätta ett klimatmål i din organisation enligt GHG protokolls metodologi för Scope 1 och 2.

Kursen är anpassad för deltagare som arbetar med inköp, miljö, hållbarhetsfrågor eller liknade, och som vill fördjupa sina kunskaper inom klimatarbete och redovisning av en organisations klimatpåverkan.

Under kursen går vi igenom delar i GHG protokoll som är viktiga ur en praktiskt perspektiv. Dessutom får deltagarna kunskaper inom framtagning och uppföljning av klimatmål som är anpassade till verksamheten. Frågor som lyfts inom utbildningen är bland andra:

 • Vikten med att sätta klimatmål
 • Hur arbetar praktiskt med klimat och klimatmål
 • Data insamling

Målgrupp: Personer i miljö- och hållbarhetsbefattningar eller liknande som behöver en grund att stå på för att genomföra internt klimatarbete och sätta mål i sin verksamhet. Inga förkunskaper inom klimatarbete behövs.

Tider: halvdag, 9 maj 2014, kl. 09:00-12:00

Pris: 2 500 SEK ex. moms ink fika och dokumentation.

Kontakta kursledare för mer information och anmälan:

Francisco Ballas: , 0708-92 73 05

Kick-offen den 11 februari var en framgång. 

 Flera än 40 personer samlades den 11 februari på Kommndanthuset i malmö för att via open space-metoden jobba fram CSR områden för framtida arbetsgrupper. Resultaten från kick-offen kommer att kommuniceras inom kort. 

För mer information om CSR-Forum och medlemskap kontakta Iris Rehnström på

 

TEM har tagit initiativet till att grunda nätverket CSR Forum Sverige. Den 14 oktober 2010 hölls en konstituerade stämma och en styrelse valdes. 

Nätverket riktar sig till personer som arbetar med CSR-frågor. Det är inte till för organisationer utan man är medlem på individnivå. Inom ramen för detta nätverk kommer vi gå vidare tillsammans i arbetsgrupper och skapa ett kontinuerligt utbyte av idéer och samarbeten. Vi kommer att följa CSR Forum Danmarks upplägg och samarbeta med CSR Forum Danmark.

 

Föreningen använder sig av EU:s definition om Corporate Social Responsibility (CSR) enligt följande: CSR är ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och sin samverkan med intressenter utöver vad lagen kräver (Källa: EU:s vitbok). Denna definition täcker in hela hållbarhetsbegreppet.

Syfte och målsättning
CSR Forum Sverige skall:

 • fungera som en plattform för erfarenhetsutbyte och kontaktskapande för fysiska personer som arbetar med och/eller har ett aktivt intresse för CSR-frågor.
 • skapa förståelse och kunskap för CSR i samhället.
 • främja arbetet med CSR-frågor i samhället


Styrelse

Karin Bengtsson
kassör

Hanna Berko

ledamot

Erik Edling
ledamot
 

Cecilia Fredholm
Tf. ordförande

Iris Rehnström
sekreterare

Är du intresserad av att gå med i föreningen? Kontakta Iris Rehnström på 046-16 58 53, 0708-92 73 03.


Kalender CSR Skåne

18 nov
Hållbarhet med knappa resurser
Datum 18 nov 2020 13:00 - 16:30
25 nov
Introduktionskurs i hållbarhet
25 nov 2020 09:00 - 12:00
10 dec
Hållbarhetsåret 2021
10 dec 2020 13:00 - 16:30

Kalender NCSH

10 nov
Online Seminar: Yale and NCSH
10 nov 2020 17:00 - 19:00
10 dec
NCSH 5 år!
10 dec 2020 17:00 - 23:00

Strategiskt hållbarhetsarbete

TEM består av två delar som stärker varandra och gör oss till en unik verksamhet:

 • Vi är en samhällsaktör som driver nätverk och projekt inom miljö & CSR.
 • Vi är en konsultverksamhet med erfarna projektledare, konsulter, revisorer och utbildare.

CSR Skåne

Nordicshc

Lagledning

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2020 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.