TEM • Stortorget 17 • 211 22 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page (Google)

Swedish Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Spanish

För ett mer hållbart Skåne

TEM:s nätverk CSR Skåne består av företag och organisationer i alla storlekar och inom vitt skilda branscher, men med ett gemensamt miljöintresse och samhällsengagemang. Idag har nätverket cirka 90 medlemmar. Tillsammans med TEM:s andra nätverk Nordic Center for Sustainable Healthcare har vi nästan 150 medlemmar från företag, NGOs, och offentlig sektor.

MEDLEMMAR I CSR SKÅNE:

 Bilden uppdaterad 2016-11-21
Se en fullständig lista på medlemmarna längst ner på sidan


VISION

CSR Skåne är en plattform för verksamheter i Skåne som arbetar med socialt- och miljöansvar, oavsett bransch eller storlek. Nätverket har som målsättning att växa kontinuerligt och omfatta alla sydsvenska verksamheter med intresse för hållbarhet. Genom deltagande i CSR Skåne får medlemsorganisationer möjlighet att byta erfarenheter, marknadsföra sitt engagemang, öka kunskaper och kontaktnätverk.

Mer information om medlemskap, medlemmar idag, kommande och tidigare träffar och medlemskapsavgifter hittar du här nedan.
 


Om nätverken

miljönätverk logganCSRSkåneCSR Skåne är en vidareutveckling av TEM:s miljönätverk som funnits i ett 15-tal år. CSR Skåne har ett vidare samhällsperspektiv, men ungefär varannan träff fokuserar på konkreta miljöfrågor. Under nätverksträffar diskuterar vi aktuella frågor inom miljöansvar och socialt ansvar. Varje nätverksträff sker i form av studiebesök hos någon av nätverksmedlemmarna och fokuserar på ett särskilt ämne, genom presentationer av experter inom ämnet, diskussioner eller workshops. Ett medlemskap i nätverket bidrar också till att företag och andra organisationer som engagerar sig i samhällsutvecklingen stärker sina relationer till anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter samtidigt som de bygger sitt varumärke, stärker sin konkurrenskraft och ökar lönsamheten.

Ladda ner en broschyr om TEM:s nätverk här>>

 


Ett medlemskap innebär

  • Cirka åtta nätverksträffar per år (fyra med huvudsakligen miljöteman, fyra med huvudsaklingen CSR-teman) med rundvandring hos någon av nätverksmedlemmarna, om det finns möjlighet. Vid varje träff tas ett nytt ämne upp till diskussion (t.ex. nyheter kring hållbarhetsredovisning, mänskliga rättigheter, intressentkrav, kompetensutveckling i lagstiftning eller nya lagområden, klimatfrågor, miljöaspektsvärdering, miljö- och sociala krav i leverantörskedjor, m.m). Ibland tas områdesexperter in externt som talare på ämnet. Läs mer nedan om våra genomförda och kommande träffar.
  • Under året bjuds nätverksmedlemmar exklusivt in till seminarier och workshops arrangerade av TEM. 
  • Medlemsorganisationer marknadsförs som medlemmar i CSR Skåne i TEM:s och CSR Skånes kommunikation i olika sammanhang.
  • Medlemsorganisationer får ha sin logotype och länk på www.csrskane.se
  • Medlemsorganisationern har rätt att använda medlemskapet i CSR Skåne och CSR Skånes logotype i sin en kommunikation.
  • Möjlighet att vara värd för en nätverksträff eller ett fukostmöte och därmed möjlighet att marknadsföra sin organisations hållbarhetsarbete.
  • Medlemmar har 25 % rabatt på alla TEM:s öppna utbildningar.
  • Medlemmar får möjlighet att hyra konferenslokaler på Stortorget 17 i Malmö till självkostnadspris.

Medlemskapet är knutet till organisation och inte till person. Eftersom två personer från varje organisation är välkomma kan de i organisationen mest intresserade personerna komma till träffar med passande tema. Vi välkomnar ständigt nya medlemmar i nätverket!


Medlemskapsavgifter

Mindre företag med upp till 10 anställda samt biståndsorganisationer             3 500 kr ex.moms
Mellanstora organisationer (företag, föreningar, stiftelser med mera) med upp till 250 anställda 5 900 kr ex.moms
Stora organisationer (företag, föreningar, stiftelser med mera) med 250+ anställda 7 900 kr ex.moms

Priserna gäller från och med 1:a juli 2016. För mer information, kontakta oss på TEM på 040 - 606 55 80 eller kontakta nätverksansvarig Linnea Turnstedt via mail eller telefon: 0703 33 42 09.


Nätverksaktiviteter vår 2017

DATUM  AKTIVITET  TEMA  VÄRD / PLATS   INBJUDAN & ANMÄLAN

24 januari

09.00-12.00

 Nätverksträff        

  Product Compliance

 Mannheimer Swartling, Malmö 

Inbjudan >>

Anmälan >>

28 februari

13.00-16.00  

 Nätverksträff     Agenda 2030 - 17 mål för hållbar utveckling  IKEA, Malmö Anmälan >>

22 mars

13.00-16.00

 Nätverksträff  

 Supply Chain Sustainability

Malmö Arena Hotel, Malmö Anmälan >>

18 april

13.00-16.00

 Nätverksträff    Cirkulär Ekonomi Accus, Malmö Anmälan >>  
        maj  Sommaraktivitet  Mer information kommer snart.. Stiftelsen TEM  Anmälan >>

 


Nätverksaktiviteter genomförda januari-maj 2016

 AKTIVITET  TEMA  VÄRD /PLATS/TALARE  DAG TID
Nätverksträff

 Hållbarhetsredovisning

Program >>

OBS: träffen är fullbokad

 TEM, Malmö

TEM CSRSweden

28 januari 2016

13.00-16.00

Halvdagskurs

 Introduktion till CSR

Läs mer om kursen >>

OBS: kursen är fullbokad

 TEM, Malmö 4 februari 2016 09.00-12.00
Nätverskträff

 Miljötillstånd och mål för ett hållbarare Skåne

Program >>

Läs referat från träffen här >>

 Länsstyrelsen Skåne, Malmö

 LSMS

2 mars 2016 13.00-16.00
Nätverksträff

 Eco-design

Program >>

Läs referat från träffen här >>

 Sony Mobile, Lund

31 3

31 mars 2016

08.30-12.00

Nätverksträff

 Vad innebär CSR för olika typer av organisationer?

Program >>

Läs referat från träffen här >>

 Skånemejerier, Malmö

2 5

 

2 maj 2016

13.00-16.00
Konferens

 CSR Øresund

Konferensens webbplats >>

Presentationer >>

Malmö Arena (Palissad), Malmö

CSR Øresund låg

19 maj 2016 08.30-17.00
Sommaraktivitet  

Utflykt på Skånes Djurpark

Program >>

Läs referat från träffen här >>

Skånes Djurpark, Höör

utflykt

25 augusti 2016 12.00-16.00
Nätverksträff Hållbar projektledning

Inbjudan >>

Läs referat från träffen här >>

Arkatay Consulting och Kraftringen, Örtoftaverket

 

21 september 2016 13.00-16.00
Nätverksträff

Social Hållbarhet genom utbildning

Inbjudan >>

Läs referat från träffen här >>

Folkuniversitetet, Malmö  18 oktober 2016 09.00-12.00
Nätverksträff

Miljö och hälsa

Inbjudan >>

Sysav, Malmö  15 november 2016   13.00-16.00
Nätverksträff

Företagsnytta genom välgörenhet

Inbjudan >>

Qlik, Lund  6 december 2016  13.00-16.00

 

Läs om våra tidigare nätverksaktiviteter - träffar, utbildningar och utflykter som vi anordnade för nätverksmedlemmar under 2014 och 2015:

Pil

 


Nätverksträffar


Medlemmar i TEMs nätverk

ABKATI Höganäs Sweden AB QlikTech International AB
Accus AB Hörby Bruk AB Region Skåne
Advokatfirman Vinge KB IKEA Region Skåne / Folktandvården
Alfdex AB IM, Individuell människohjälp Region Skåne / Labmedicin
Arkatay Consulting AB Ingelsta kalkon AB Region Skåne / Skånevård Kryh
Axis Communications AB ISS Facility Services AB Region Skåne / Skånevård Sund
Barnfonden Kommunicera i Malmö Rädda Barnen
Beijer Industri AB Kraftringen AB Saint Gobain Ecophon AB
Bengt Dahlgren AB Lahega Kemi AB Skåne Stadsmission
Boliden Bergsöe AB Livsmedelsakademin Skånemejerier AB
Bona AB Lunds universitet Skånes Djurpark
Caldic Sweden AB Lunds Kommuns Fastighets AB Skånes Universitetssjukhus
Cavastor AB / Hand in Hand Länsstyrelsen Skåne Skånska Byggvaror AB
CGI Sverige AB Malmö Arena Hotel Small Agency AB
CSR Danmark Malmö Stad / Malmö Cleantech City Sony Mobile Communications AB
Diab Group Malmö Stad / MiljöförvaltningenMalmö Fairtrade City Stena Fastigheter AB
DONG Energy Mannheimer Swartling Advokatbyrå Stena Technoworld AB
E.ON Sverige AB Massive Entertainment SWEP International AB
Explainer AB Mazars Revisionsbyrå SYSAV
Findus Sverige AB Media Evolution City i Malmö AB TeliaSonera Skanova Access AB
Finsam Lund Mercedes-Benz Finans Sverige AB TEM
Folkuniversitetet MINE Topflight AB
Furuboda Arbetsmarknad Misa Vattenfall AB
Försäkringskassan MyEco Vossloh Nordic Switch Systems AB
Green Solution House Nordic Waterproofing AB Wihlborgs Fastigheter AB
Haldex Brake Products AB Normative Ängavallen AB
Hungerprojektet NSR Återvinning AB 21st Century Mobile
Hållbar Utveckling Skåne (HUT Skåne) Peab Anläggning AB  
     

Tabellen uppdaterad 2016-11-21

 

 

CSR SKÅNE NYASTE MEDLEMMAR:


 
NÄSTA TRÄFF MED CSR SKÅNE:

Product Compliance

24:e januari 2017, 09.00-12.00


Till TEM:s kalender >>


 

KONTAKT:

Linnea Turnstedt

070-333 42 09
040-606 55 80

Marie Pettersson

070-892 73 02
040-606 55 80

 

Scroll to top