TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page (Google)

Swedish Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Spanish

Tillsammans för ett mer hållbart Skåne

CSRSkåne

TEM:s nätverk CSR Skåne består av cirka 100 företag och organisationer i alla storlekar och inom vitt skilda branscher, men med ett gemensamt miljöintresse och samhällsengagemang. Nätverket samlar dessa organisationer för att möjliggöra kunskapsutbyte och affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet. Tillsammans med TEM:s andra nätverk Nordic Center for Sustainable Healthcare har vi nästan 160 medlemmar från företag, NGO:s, och offentlig sektor.

MEDLEMMAR I CSR SKÅNE: 

loggorCSR22 jan

Bilden uppdaterad 2018-01-22
Se en fullständig lista på medlemmarna längst ner på sidan


Vision

CSR Skåne är en plattform för verksamheter i Skåne som arbetar med socialt- och miljöansvar, oavsett bransch eller storlek. Nätverket har som målsättning att växa kontinuerligt och omfatta alla sydsvenska verksamheter med ett stort intresse kring hållbarhetsfrågor. Genom deltagande i CSR Skåne får medlemsorganisationer möjlighet att byta erfarenheter, marknadsföra sitt engagemang, öka kunskaper och kontaktnätverk.


Om nätverket

CSR Skåne är en vidareutveckling av TEM:s miljönätverk som funnits i ett 15-tal år. Under nätverksträffar diskuterar vi aktuella frågor inom miljöansvar och socialt ansvar. Varje nätverksträff sker i form av studiebesök hos någon av nätverksmedlemmarna och fokuserar på ett särskilt ämne, genom presentationer av experter inom ämnet, diskussioner eller workshops. Ett medlemskap i nätverket bidrar också till att företag och andra organisationer som engagerar sig i samhällsutvecklingen stärker sina relationer till anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter samtidigt som de bygger sitt varumärke, stärker sin konkurrenskraft och ökar lönsamheten.

Under 2018 kommer CSR Skåne att fokuser på FN:s mål för hållbar utveckling, Sustainable Developement Goals, under nätverksträffarna. Vid varje träff kommer två av målen att introduceras närmare ur en teoretisk synvinkel och vi kommer sedan att få praktiska exempel på hur olika organisationer tillämpar målen på sin verksamhet. Målet är att deltagarna ska lämna träffarna med fördjupad kunskap och nya verktyg kring hur de kan integrera FN:s hållbarhetsmål i verksamheten på ett konkret och praktiskt sätt.


Medlemskap

 • Genom deltagande i CSR Skåne får våra medlemsorganisationer möjlighet att byta erfarenheter, öka sina kunskaper, sitt engagemang och sina kontaktnätverk 


  Kunskapsutbyte
 • Åtta nätverksträffar per år med rundvandring hos någon av nätverksmedlemmarna. Vid varje träff lyfts ett aktuellt ämne (t.ex. hållbarhetsredovisning, kompetensutveckling i lagstiftning eller cirkulär ekonomi) och deltagarna får ta del av expertpresentationer och diskutera kring temat 
 • Exklusiva inbjudningar in till seminarier och workshops kring hållbarhet arrangerade av TEM 
 • Möjlighet att delta i gemensamma projekt


  Marknadsföring
 • Organisationen marknadsförs som medlem i CSR Skåne. Organisationens logotype och länk läggs till på www.csrskane.se 
 • Rätt att använda medlemskapet i CSR Skåne och CSR Skånes logotype i sin egen kommunikation, exempelvis på sin hemsida
 • Möjlighet att marknadsföra sin organisation till nätverket genom att agera värd för eller hålla en presentation på en av våra nätverksträffar 
 • Möjlighet att knyta värdefulla kontakter med andra engagerade yrkesverksamma


  Kompetensutveckling
 • Gratis deltagande för två personer per tillfälle på kursen Introduktion i CSR. Kursen ges varje halvår
 • 25 % rabatt på alla TEM:s öppna utbildningar inom bl a ISO 14001 eller Hållbarhetsredovisning

Medlemskapet är knutet till organisation och inte till person. Eftersom två personer från varje organisation är välkomma kan de i organisationen mest intresserade personerna komma till träffar med passande tema. Vi välkomnar ständigt nya medlemmar i nätverket!


Medlemskapsavgifter

Mindre organisationer med upp till 10 anställda samt biståndsorganisationer                      3 900 kr ex. moms
Mellanstora organisationer med upp till 250 anställda                                                       6 400 kr ex. moms
Stora organisationer med fler än 250 anställda                                                                8 400 kr ex. moms

Ovanstående avgifter innebär medlemskap i CSR Skåne under ett år.

För mer information, kontakta oss på TEM på 040 - 606 55 80 eller kontakta nätverksansvarig Linnea Turnstedt via mail eller telefon: +46(0)708 – 92 73 05


Nätverksaktiviteter höst 2017

Våra nätverksträffar är kostnadsfria för medlemmar i CSR Skåne. Som gäst betalar du en deltagaravgift på 2 950 kr exkl. moms. På samtliga träffar får vi möjlighet att lyssna på givande föreläsningar och mingla med andra yrkesverksamma inom hållbarhetsområdet. Mer information om träffarnas tema och talare hittar du i respektive inbjudan nedan.

 

DATUM                AKTIVITET                                           TEMA                                  VÄRD & PLATS                     INBJUDAN
______________________________________________________________________________________________________________________

 25 jan               Nätverksträff                            Jämställdhet  & Jämlikhet                  Vinge, Malmö                       Inbjudan >>
13.00-16.00                                                  Fokus på internt arbete för att säker-
                                                                ställa en jämställd och jämlik verksamhet.                                 
______________________________________________________________________________________________________________________

 8 feb                Utbildning                                    Introduktion till CSR                                                                 
9.00-12.00                                                            Övergripande om CSR.                      TEM, Malmö                        Inbjudan >>    
                                                                   Gratis för medlemmar i nätverket.                                   ______________________________________________________________________________________________________________________

 27 feb               Nätverksträff                                         Vatten                                                                               
13.00-16.00                                               Vi diskuterar vattenhantering hela vägen        Kretseum, Malmö                Inbjudan >>  
                                                                     från verksamhetsavlopp till havet. 
______________________________________________________________________________________________________________________

 4 april                Nätverksträff                               Hälsa på arbetsplatsen
13.00-16.00                                           Hur bidrar man till välbefinnande för både med-                                          Mer information >>
                                                         
arbetare och andra som påverkas av verksamheten?
__________________________________________________________________________________________________________

maj                  Nätverksträff                                   Klimat och energi
                                                        
 Att minska vår klimatpåverkan är en nödvändighet.                                        Mer information >>
                                                      Teori och praktiska exempel på hur man kan arbeta
                                                              med energieffektivisering och andra val.
______________________________________________________________________________________________________________________

 


Nätverksaktiviteter genomförda vår 2017

 • Product compliance - Mannheimer Swartling
 • Näringslivetsbidrag till Agenda 2030 - IKEA of Sweden
 • Supply Chain Sustainability - Malmö Arena Hotel
 • Cirkulär ekonomi - Accus
 • Studiebesök på MAX IV / ESS


Nätverksaktiviteter genomförda 2016

 • Hållbarhetsredovisning - TEM & CSR Sweden
 • Miljötillstånd och mål för ett mer hållbart Skåne - TEM, Länsstyelsen & Mannheimer Swartling
 • Eco-Design - Sony, Orbital Systems, Accus, Alfdex & Thule
 • Vad innebär CSR för olika typer av organisationer? - Skånemejerier, Vinge, Karriärsakademin, Trianon
 • CSR Øresund Årets stora CSR-konferens
 • Årets sommaraktivitet - Skånes Djurpark
 • Hållbar projektledning - TEM, Arkatay Consulting & Kraftringen
 • Social Hållbarhet genom utbildning - Folkuniversitetet, AIESEC, Malmö Högskola, Malmö Stad & Wihlborgs
 • Miljö och Hälsa - Sysav, Akea, Castellum & Skandia
 • Företagsnytta genom välgörenhet - Qlik, Hand-in-Hand, Hungerprojektet, IM & Barnfonden

Om du missade någon av våra träffar kan du läsa en sammanfattning och se talarnas presentationer på vår blogg: TEM-funderingar

Läs om våra tidigare nätverksaktiviteter - träffar, utbildningar och utflykter som vi anordnade för nätverksmedlemmar under 2014 och 2015:

Pil

 


Nätverksträffar


Medlemmar i TEM:s nätverk

Sony Mobile Communications AB
Above SPP Pension och Försäkring AB
Accus AB Lunds Kommuns Fastighets AB 
Stena Technoworld AB
Advokatfirman Vinge KB SWEP International AB
Malmö Arena Hotel SYSAV  
Alfdex AB TEM
Axis Communications AB Thule Group
Barnfonden Mannheimer Swartling Advokatbyrå VA Syd
Bengt Dahlgren AB Vattenfall AB
Wihlborgs Fastigheter AB
Boliden Bergsöe AB Mazars Revisionsbyrå Vossloh Nordic Switch Systems AB
Ängavallen AB
Castellum Öresund AB    
MINE  
 
Coompanion
Destination Gotland Nordic Waterproofing AB  
 
DONG Energy Packbridge  
 
E.ON Sverige AB Poolarna Clean  
Explizit AB Position Green
Purac
Pågen  
QlikTech International AB  
Finsam Lund Region SkåneRegion Skåne / Labmedicin
Region Skåne / Skånevård Kryh
Folkuniversitetet
Furuboda Arbetsmarknad Region Skåne / Skånevård Sund  
Resurs Holding  
 Roots of Malmö   
Haldex Brake Products AB Rädda Barnen  
 
Höganäs Sweden AB Scandic  
Skåne Stadsmission  
Skånemejerier AB  
IM, Individuell människohjälp Skånes Universitetssjukhus  
ISS Facility Services AB
 
   

Tabellen uppdaterad 2018-01-22

 

CSR SKÅNES NYASTE MEDLEMMAR:


 NÄSTA TRÄFF MED CSR SKÅNE:

Vattenhantering

27 feb, 13.00-16.00


Till TEM:s kalender >>


KONTAKT:

Linnea Turnstedt

+46708 - 92 73 05

 

 

Vilka är vi på Stiftelsen TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top